மின்சாரம்


மின்சாரம்


"இங்கிலாந்தில் நமது சுவாமிகள் (விவேகானந்தர்) மகா பண்டிதர் மாக்ஸ் முல்லருடன் தர்க்கம் செய்கையில் முல்லர் 'இந்துக்கள் மதத்தை ஆராய்ச்சி செய்யுமிடத்து சுவாசமிடும் நுரையிரல் எரிந்து விடும்' என்றார்" என்று கைவல்யம் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார் (கைவல்ய சாமியார் கட்டுரைத் தொகுதி எண் 2 - பக்கம் 21).

இது ஏதோ மேம்போக்காகச் சொன்னதல்ல. இந்துக் களின் கடவுள்கள் எந்தத் தரத்தில், காட்டுமிராண்டித்தனத்தில், ஆபாசத்தில், ஒழுக்கக் கேட்டில் உழன்று, திரண்டு உருக்குலைந்து கிடக்கின்றன என்பதற்கு இதோ ஒரு பட்டியல்.

(1). சூரியனுடைய ரத சாரதியின் பெயர் அருணன். இவன் இருகால்களும் அற்ற முடவன். தாயால் அவயங் காக்கப்பட்ட முட்டையிலிருந்து இவன் பிறந்தவன். இவன் இந்திர சபை வினோதங் காண்பதற்கு என்று பெண் வேடம் பூண்டு அங்குச் சென்றான். இதைக் கண்ட இந்திரன் பெண் வேடத்திலிருந்த அருணனை மோகித்துப் புணர்ந்தான். இதனால் வாலி என்பவன் பிறந்தான். இந் நிகழ்ச்சியால் அருணன் வேலைக்குத் தாமதித்துவர, சூரியன் காரணம் கேட்டு, நடந்ததையறிந்து, மீண்டும் அருணனைப் பெண் வேடத்தில் வரவேண்டி, அவன் அப்படியே வர, அவனைச் சூரியன் புணர்ந்தான். இதனால் சுக்ரீவன் பிறந்தான்.

(2). நாரதர் என்னும் மகரிஷி ஒரு நாள் பெண் வேடம் தாங்கியிருக்க அதைக் கண்ட கிருஷ்ண பரமாத்மா நாரதனைக் கண்டு மோகித்துப் புணர, அதன் பயனாய் 60 பிள்ளைகள் நாரதருக்குப் பிறந்தன.

(3). தவ வலிமை மிக்க பஸ்மாசுரன் சிவன் தலையில் கையை வைத்து அழித்துவிட நாடியபோது, மகாவிஷ்ணு மோகினி வேடம் பூண்டு பஸ்மாசூரனை மயக்கி, அவன் கையை அவன் தலையிலேயே வைத்து எரிந்து போகுமாறு செய்தபின், அந்த மோகினி வேடத்திலிருந்த விஷ்ணுவை, உயிருக்குப் பயந்து அய்வேலங்காயில் ஒளிந்திருந்த சிவன் மோகித்துப் புணர, அதன் பலனாக அரிஹர புத்திரன் பிறந்தான்.

இவை ஆணை ஆண் புணரும் வழக்கத்தைக் காட்டுபவை அல்லவா?

(4). பரமசிவன் பார்வதியுடன் வனத்தில் உலாவச் சென்றிருந்தபோது, அங்கிருந்த சித்திரகூடத்தில் ஆண்-பெண் யானைகள் கலவி செய்வதைப் போன்ற ஓவி யத்தைப் பார்த்துக் காமவெறி கொண்டு, பக்கத்தில் இருந்த பார்வதியைப் பெண் யானையாக்கிப் புணர்ந்து, கணபதியைப் பெற்றான்.

(5) சூரியன் பெட்டைக் குதிரையாயிருந்த சஞ்சிகையைக் கூடியதன் பயனாக, அஸ்வினி தேவர்கள் பிறந்தனர்.

(6) பிரமன் திலோத்தமையைப் படைத்து, அவளழகைக் கண்டு மோகிக்க, அவள் பிரமன் செயல் கண்டு பயந்து பெண் மானுருக் கொண்டு ஓட, பிரமன் அவளைத் துரத்திக்கொண்டு போய்ப் புணர்ந்தான்,

(7) பிரமன், ஒரு நாள் காமவெறி உச்சமடைந்தவனாய் வனத்தில் சுற்றித் திரிந்து கொண்டிருந்தபோது, ஒரு புதரில் பெண் கரடி ஒன்றிருக்கக் கண்டு அதனுடன் புணர, அதன் பலனாக ஜாம்பவந்தன் பிறந்தான்,
(8) பாரிஷதன் என்பவனின் மனைவி வபுஷ்டமை என்பவள் மீது இந்திரன் காமங்கொள்ள, அவள் அவனுக்கு இணங்காமற் போக, இந்திரன் எப்படியாவது அவளைச் சேர்ந்தேயாகவேண்டும் என்று எண்ணிச் சமயம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான். அச்சமயம் பாரிஷதன் அஸ்வமேதம் நடத்தினான். யாக குதிரையுடன் யாக கர்த்தாவின் மனைவியைப் புணரவைப்பது அஸ்வமேதத்தின் முக்கியச் சடங்கு ஆகையால், தான் யாக குதிரையாக இருந்தால் பாரிஷதன் மனைவியாகிய வபுஷ்டமையிடத்து யாகப் புரோகிதர்களே சேர்த்து வைப்பார்கள். ஆகையால் தான் யாக குதிரையாக வேண்டுமென்று இந்திரன் உறுதி செய்து கொண்டான். அதன்படி அஸ்வமேதம் நடந்தபோது, இந்திரன் யாகக் குதிரையைக் கொன்று அதனுடலில் தான் புகுந்துகொண்டான். யாக முறைப்படி யாககர்த்தாவாகிய பாரிஷதனின் மனைவியாகிய வபுஷ்டமையின் பெண் குறியில் யாக ஆண் குதிரையின் குறியை யாகப் புரோகிதர்கள் சேர்த்து வைத்த சமயத்தில் இந்திரன் தம் காம எண்ணத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டான்.

9). அஸ்வமேதம், அஜமேதம் போன்ற யாகங்களில் யாக கர்த்தாவின் பத்தினியை, யாக மிருகத்துடன் புணர வைக்கும்  வேலையை பாக்கர்த்தாவும், யாகப் புரோகி தர்களும் சேர்ந்து செய்வர்.

10). பூமியைப் பாய் போலச் சுருட்டிக் கொண்டு கடலில் போய் ஒளித்த இரண்யாஷனைப் பன்றி வேடத்தில் சென்று விஷ்ணு கொல்ல, இப்பன்றியைக் கண்டு பூதேவி மோகித் துக் கலவிசெய்ய, இதன் பலனாக நரகாசுரன் பிறந்தான்.

இவை மிருகப் புணர்ச்சி செய்யும் வழக்கத்தைக் காட்டுபவை அல்லவா?

(11). பிரமன் சரஸ்வதியைப் படைத்தான். அவளழகைக் கண்டு மோகித்து, அவள் பயந்தோடியும் விடாமல் அவளைப் புணர்ந்து தம் மனைவியாக்கிக் கொண்டான். தாம் படைத்த மகளையே இவ்வாறு மனைவியாக்கிக் கொண்டதைப் பரிகசித்த முனிவர்களாகிய மரீச புத்திரர் 6 பேர்களையும் சினந்து அசுரர்கள் ஆகுமாறு சபித்தான். இதேபோன்று இந்திரன் வேண்டுகோளின் மீது திலோத் தமையைப் படைத்து அவளையும் மோகித்துக் கூடினான்.

(12). பிரமன் இதே போன்று தாமரை மலரிலிருந்து பத்மை என்ற பெண்ணைப் படைத்து அவளைப் புணர முயல, அவள் எவ்வளவோ கெஞ்சியும் விடாமல் அவளைப் பலவந்தமாகக் கற்பழிக்க, அவள் அதனால் கருக்கொள்ள, தேவர்கள் இதையறிந்து நையாண்டி செய்ய, இதைச் சகிக்காத பிரமன் மீண்டும் அவளைப் புணர்ந்து அவள் கருவிலிருந்த தன் விந்துவைத் தன் ஆண் குறி மூலம் உறிஞ்சி இழுத்து விட்டான்.

இவை மகளைத் தகப்பனே புணரும் வழக்கத்தைக் காட்டுவதல்லவா?

(13). பெற்ற தாய் மீது மோகங்கொண்டு, அதற்குப் பாதகமாயிருக்கும் தந்தையைக் கொன்று, தாயுடன் கலவி செய்து இன்ப வாழ்வு நடத்திய ஒரு பார்ப்பனப் பைய னுக்குப் பரமசிவன் முக்தியளித்ததாகத் திருவிளையாடல் புராணம் கூறுகிறது.

இது தாயை புணர்ந்தாலும் முக்தி நிச்சயமென்பதன் மூலம் தாயைப் புணரும் வழக்கத்தைக் காட்டவில்லையா?

(14). தாருகாவனத்து ரிஷிபத்தினிகள் அழகிகள் என்ப தற்காகப் பரமசிவன் அவர்களை மயக்கிப் புணர்ந்து அவர்கள் கற்பை அழித்தான்.

(15). பிரமனோ தன் பேர்த்தியாகிய தாக்ஷாயணியின் அழகைக் கண்டு மோகித்து வீர்யத்தை விட்டான். பரமசிவன் மனைவியாகிய பார்வதி தேவி மீது பிரமன் காமமுற்றுப் பரமசிவனைப் போல் 5 தலைகளுடன் சென்று அவளை அணைத்தான்; கவுரி கல்யாணத்தில் அவள் தொடையழகைக் கண்டு காமுற்று விந்தை விட்டான். அசுவமேத யாகம் செய்யத் தொடங்கி அதற்கு வந்திருந்த தேவபத்தினிகளைக் கண்டு காமமுற்று வீரியம் விட்டான்.

(16). இந்திர சபையில் ஊர்வசி நடனமாட பிரமன் அவளைப் பார்த்து மோகித்து வீரியத்தை வெளியே விட்டான்.

(17). துரோணரின் மனைவி கிருபியின் அழகினை அறிந்த பரமசிவன் அவள் மீது காமவெறி கொண்டு, அவளை நிர்வாணமாக்கி நிற்க வைத்துப் பார்த்து வீரியத்தைவிட, அதன் பலனாக அஸ்வத்தாமன் பிறந்தான்.

(18). கவுதம முனிவர் மனைவி அகலிகை அழகி எனக் கேள்விப்பட்ட இந்திரன், இரவு நடுச்சாமத்தில் முனிவரை ஏய்த்து வெளியேறச் செய்து, அம் முனிவர்போல இந்திரன் வேடம் பூண்டு, அகலிகையைப் புணர்ந்தான். இதே போன்று அவரவரின் கணவர்களைப் போன்று நடித்து, இந்திரத் துய்மன் மனைவியையும், தேவசன்மன் மனைவி யையும், கவி முனிவர் மனைவியையும், பாரிஷதன் மனைவியையும் கற்பழித்தான்.

(19). அக்னி பகவானின் மருமகளை எமதரும பகவான் கண்டு மோகித்து, அவள் கணவன் இல்லாத சமயத்தில் அவளைப் புணர்ந்தான்.

20). அக்னி பகவான் சப்தரிஷிகளின் யாகத்திற்குச் சென்று அந்த ரிஷிகளின் மனைவிகள் மீது மையல் கொண்டான். சுதரிசனை என்பவளைப் பலாத்காரத்தினால் மணந்தான்.

(21). சலந்திரன் மனைவி விருந்தை மீது மகாவிஷ்ணு மோகங்கொண்டு, சலந்திரனைச் சூதால் கொன்று, அவனைப் போன்று வேடம் பூண்டு, விருந்தையைக் கற்பழித்தான்.

(22). அனசூயை அழகி என்று கேள்விப்பட்டு அவளைக் கற்பழிக்கவென்று - பிர்மா, விஷ்ணு, சிவன் ஆகிய மும் மூர்த்திகளும் புறப்பட்டுச் சென்று அவளை நிர்வாண மாக்கினர்.

இவை பிறர் மனைவிகளைக் கண்டு காமுறுதலும் கற்பழித்தலுமான செயலைக் காட்டவில்லையா?

(23). திரவுபதி மகா பதிவிரதைகளுள் ஒருத்தி, இவளுக்கு 5 கணவர்கள். இவர்கள் போதாதென்று 6ஆவதாகக் கர்ணன் என்பவனையும் மோகித்தாள்.

(24), மகா பதிவிரதைகளுள் மற்றொருத்தி தாரை. இவள் தேவகுரு  பிரகஸ்பதியின் மனைவி. இவள் தன் கணவன் ஊரில் இல்லாத சமயத்தில், தன் கணவரி.டம் படிக்க வந்திருந்த சந்திரன் என்னும் மாணவனை மோகித்து, அவனுடன் கலவி செய்து, நீண்ட நாள் வரை அவனுக்கு ஆசை நாயகியாய் இருந்து புதன் என்ற குழந்தையைப் பெற்றுக் கொண்டு மீண்டும் பிரகஸ்பதியின் மனைவி யானாள்.

(25). கவி முனிவர் மனைவி முகுந்தைக்கு ருக்மாங்கதன் மீது மோகம் வந்தது. அவனோ இவளைச் சேர மறுத்து விட்டான். அவளுக்கு ருக்மாங்கதன் மீது மட்டற்ற மய்யல் ஏற்பட்டு அதே விகாரத்திலிருக்கையில், இதையறிந்த இந்திரன் ருக்மாங்கதன் போல வேடம் பூண்டு அவளைப் புணர்ந்து மகிழ்வித்தான்.
இவை பிற புருஷரை இச்சிக்கும் குணத்தைக் காட்டவில்லையா?

(26). ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா விஷ்ணுவின் அவதாரங் களில் ஒருவர். இவர் சிறு பிள்ளையிலேயே வெண்ணெய் திருடி மத்தால் அடி பட்டவர். வளர்ந்து பருவ வயதைய டைந்தவுடன் பெண் சாயல் எந்த வீட்டில் காணப்பட்டாலும் சரி, உடனே திருட்டுத்தனமாக - அப்பெண்ணைக் கூடியவர். இவ்வாறாகச் சுமார் 60,000 பெண்களைத் திருட்டுத்தனமாக அவர்களுடைய கணவர்கள் அறியாமல் - கலவி செய்தவர்.
இவை திருட்டுச் செயலைக் கற்பிப்பவையாக இல்லையா?

(27). தேவர்கள் சுராபானம்-சோமபானம் செய்தனர் என்பதாக இதிகாச - புராணங்கள் கூறுகின்றன.
இது மது அருந்துதலைக் காட்டுவதாக இல்லையா?

(28). கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் ஆதரவு பெற்றவர்களும், இந்திராதி தேவர்களின் புதல்வர்களுமான தர்மர் ஆகியோர் தங்களின் மனைவி உள்பட எல்லாவற்றையும் சூதாட்டத்தில் வைத்துத் தோற்று, அதன் பலனாகச், சூதாட்டத்தில் தோற்கப்பட்ட பொருளாகிய திரவுபதையை, இராஜசபையில் வைத்துச் சேலையை அவிழ்த்து, மானபங்கம் செய்தனர்-சூதாட்டத்தில் வென்றவர்கள்.
இது சூதாடுவதைக் கற்பிக்கவில்லையா?

(29), கொலையைக் கற்பிக்கும் சம்பவங்கள் பல:
காம வெறியால் விருந்தையின் கணவனை விஷ்ணு கொன்றான்.

(30). தக்க பருவமடையாத-ருதுவாகாத மச்சகந்தி என்னும் பெண்ணைப் பட்டப்பகலில் நடு ஆற்றில் படகில் பராசரமுனி காமமுற்றுக் கற்பழித்து விட்டான்.

(31). இதே போன்று குந்தி பருவமடையாத சிறுமியா யிருக்கையில் சூரியன் காமுற்றுக் கற்பழித்து விட்டான்.
இவை சின்னஞ்சிறுமிகளையும் விடாமல் புணரும் புத்தியைக் காட்டவில்லையா?

(32). வால்மீகி பாம்புப் புற்றில் பிறந்தார். அஸ்வத்தாமன் குதிரை வயிற்றில் பிறந்தார். மாண்டவ்யர் தவளையிடம் பிறந்தார். சவ்னகன் நாயிடம் பிறந்தார். கவுதமர் பசுவினிடம் பிறந்தார். அகஸ்தியர் பானையில் பிறந்தார். காங்கேயன் கழுதையிடம் பிறந்தார். பிரமன் தாமரையில் பிறந்தார். இலஷ்மி கடலில் பிறந்தாள். பார்வதி மலைக்குப் பிறந்தாள். மச்சகந்தி மீனிடம் பிறந்தாள். கணபதி யானைக்குப் பிறந்தார். விரலில் கங்கை பிறந்தாள். கொட்டாவியில் சிந்தூரன் பிறந்தான். தும்மலில் குபன் பிறந்தான். கண்ணீரில் வாநரன் பிறந்தான். உரோமத்தில் உரோமாஞ்சன் பிறந்தான்.
இவை அறிவுக்குப் பொருந்தாத பிறப்புகளாக இல்லையா?

இவ்வாறாக ஆணை ஆண் புணர்வதும், மிருகப் புணர்ச்சி செய்வதும், மகளைத் தந்தை புணர்வதும், பெற்ற தாயைத் தனயன் புணர்வதும், பிறர் மனைவிகள் மீது மோகங்கொண்டு கற்பழிப்பதும், பிற புருஷர் மீது காமுற்றுக் கூடுவதும், திருட்டு, மது அருந்துதல், சூதாடுதல், கொலை செய்தல், பருவமெய்தாக் கன்னிப் பெண்களைக் கற் பழித்தல், அறிவுக்குப் பொருந்தாத விபரீதங்களைக் கூறுதல் ஆகிய திருவிளையாடல்கள் இன்றும் ஆரியர் களுடைய புராண - இதிகாச - சாஸ்திரங்களில் மலிந்து கிடப்பதைக் காணலாம்.

என்ன குருமூர்த்தி மீtநீ களே! இவை போதுமா, இன்னும் வேண்டுமா?

இவைதான் உங்கள் தெய்வங்களா? தெய்வ நூல்களா? இவற்றை இன்று வரை இம்மியளவும் பிசகாமல் தூக்கிச் சுமக்கின்றீர்களே - தெய்வாம்சம் என்று கண்ணில் ஒத்திக் கொள்கிறீர்களே - இதன் மூலம் உங்கள் தகுதி, தரம், ஒழுக்கம், பண்பாடு எந்தத் தரத்திலிருக்கிறது என்பது விளங்கவில்லையா?

இவற்றை நம்பும், மதிக்கும், தொழும், கடைபிடிக்கும் உங்களிடம் நல்லொழுக்கத்தை எதிர்பார்க்க முடியுமா?

தனி மனிதனைத் தொடர்ந்து சமூகத்தில் நல்லொழுக் கத்தை, கலாச்சாரத்தை சீரழிப்பது, வாழையடி வாழையாக வந்த குருதியில் குமிழுகின்ற மரபணுக்களில் கலந்த இந்தக் கேடு கெட்ட இந்துத்துவக் குணாம்சங்கள் தானே காரணம்? உங்களின் ஜெகத் குருக்களே மடத்துக்கு வந்த பெண்ணின் கையைப்பிடித்து இழுக்கவில்லையா?

இந்த இலட்சணத்தில் இந்த ஆபாசங்களை, அரு வருப்பை, ஒழுக்க மீறல்களை, மனிதத் தன்மைக்கு எதிரான வைகளை மக்கள் மத்தியில் எடுத்துரைத்து மனமாற்றம் செய்து வருகின்ற, பகுத்தறிவுச் சிந்தனையை ஊட்டுகின்ற ஓர் இயக்கத்தை - அதன் தோற்றுநரைத் தூற்றுவது சரியானதுதானா? அந்தத் தூற்றல்காரர்களைத் தோலுரிப்பது நல்லோரின் கடமையல்லவா?

எதையும் தலை கீழாகப் புரட்டிப் பேசுவதுதான் குரு மூர்த்திகளே உங்கள் புத்தியா? ஓடாதே நில்லும் - நாளையும் சாட்டை சுழலுகிறது.

*மின்சாரம்

ஒழுக்கத்தைப் பற்றியும், பாலியல் வன்புணர்வு குறித்தும் இந்துத்துவாவாதிகளா பேசுவது?

உங்கள் வேதங்களும், சாஸ்திரங்களும், இதிகாசங்களும், புராணங்களும், ஆபாசக் கழிசடைச் சாக்கடைகள் அல்லாமல் வேறு என்னவாம்? உங்கள் கடவுள்களின் யோக்கியதை தான் என்ன?
கற்பழிக்காத கடவுள் உண்டா என்று கலைஞர் பெருமான் ஒரு முறை விடுத்த வினாவுக்கு இதுவரை விடையுண்டா?

"அபுத்ரா குர்வனுஜ்ஞாதாதேவரம்

புத்ரகாம்யயா:

ஸபிண்டம்வா ஸகோத்ரம்

வாக்ருதாப்யக்தம் ருதரவிராத்" (யாக்ஞவல்கியர்)

பொருள்: தனது நாயகன் இறந்துவிட்டால் அல்லது புத்திரனை உண்டு பண்ணத் தகுதியில்லாவிட்டால், புத்திரப் பேற்றை விரும்புகிற ஸ்திரீயானவள் பெரியோர்களின் அனுமதியைப் பெற்று ருதுகாலத்தில் உடம்பில் நெய்யைப் பூசித் தன் கணவனது சகோதரன் அல்லது அந்தக் குலத்தில் யாரையேனும் புணர்ந்து கொள்ளலாம். இவ்விதம் "அசர்ப் பஸம்பவாத" கருத்தரிக்கிறவரைக்கும் செய்து கொள்ளலாம். இதனால், கற்புக்கு அழிவில்லையென்றும், ஸ்மிருதி கூறுகின்றது.

இதுதான் குருமூர்த்திகள் கூறும் கற்பின் இலட்சணமா?

இன்னும் உண்டு, இன்னும் உண்டு இவாளின் ஆபாசப் பெருங்கடல்.

புத்திரகாமேஷ்டியாகம் என்ற ஒன்றை நடத்துவார்களே ஆரியர்கள் - தசரதன்கூட அதை நடத்திதான் இராமன் உள்ளிட்ட புத்திரர்களைப் பெற்றானாம்!

முற்காலங்களில் யஜமானனுக்கும், (யாகஞ் செய்வோ னுக்கு) பலபேர் பத்தினிகள் இருந்தனர். அசுவமேத யாகம் செய்யும்போது, பத்தினிகள் எல்லோரும் கைகளில் பானேஜனம் வைத்துக் கொண்டு குதிரையின் பக்கத்தில் வருகிறார்கள். பிறகு கீழ்க் குறித்திருக்கிற மந்திரத்தைச் சொல்லி, ஒன்பதுதரம் குதிரையைச் சுற்றி வரல் வேண்டும்.

அதன் விவரம்:- மந்திரத்தின் முதற்பகுதி சொன்னவுடன், ஒருதரம் வலமாகவும், பிறகு ஒன்றும் சொல்லாமல் இரண்டு தடவைகளும் இடமாகச் சுற்றிவரல் வேண்டும். நான்காவது முறை மந்திரத்தில் இரண்டாவது பகுதியைச் சொல்லிக் கொண்டு ஒருதரமும், மவுனமாக இரண்டு தடவைகளும் இடமாகச் சுற்றிவரல் வேண்டும். அடுத்த படியாக மந்திரத் தின் மூன்றாம் பகுதியைச் சொல்லிக் கொண்டு ஒருதரம் மவுனமாகவும், பின் இரண்டு தரமும் வலம் வரல் வேண்டும். இதற்கு மந்திரம்:-

1. "கணானாம் த்வா: கணபதிம் ஹவாமஹே" (வஸோமம்)

2. "பரியாணாம் த்வா: ப்ரியபதிம் ஹவாமஹே" (வஸோமம்)

3. "நிதீனாம் த்வா நிதிபதிம் ஹவாமஹே" (வஸோமம)

பொருள்: ஓ குதிரையே! கணங்களின் தலைவனும், விருப்பத்தை நிறைவேற்றுந் தலைவனும், பொருட்களின் தலைவனுமாகிய உன்னை அழைக்கிறோம்.. நீ எனது பர்த்தாவாக (கணவனாக) இருக்கவேண்டும்.

(மனைவிகளுள் தலைவியை மஹிஷியென்பர்; அவளுக்குத்தான் குதிரை நாயகனாக வரவேண்டுமாம்) பிறகு, பானேஜனத்தால் யஜமானனும், பத்தினிகளும் பிராண சோதனம் (அங்கங்களைத் தொடுதல்) செய்யக் கடவர். பிறகு மஹிஷியானவள் குதிரையை நெருங்கி, அதனுடன் சேர்ந்து படுத்துக்கொண்டு கீழ்க்காணும் மந்திரத்தைச் சொல்ல வேண்டும்.

"ஆஹமஜானி கர்ப்பத மாத்வ மஜாஸி கர்ப்பதம்"

பொருள்: ஓ குதிரையே! கர்ப்பத்தை உண்டு பண்ணுகிற வீரியத்தை இழுத்து யோனியில் க்ஷேபிக்கிறேன் (க்ஷேபித் தல் - இடுதல்) அதைப்போல் நீயும் செய்யவேண்டும். இம்மந்திரம் சொல்லி முடிந்ததும், ஒருதுணியைப் போட்டு குதிரையையும், மஹிஷியையும் மூடிவிட்டு அத்வர்யு சொல்லவேண்டிய மந்திரம்.

2. "ஸ்வர்க்கே லோகே ப்ரோணு வாதாம்"

பொருள்: ஓ குதிரையே! மஹிஷியே! நீவிரிருவரும் இந்த யாக பூமியில் இவ்வுடையினால் உடல் முழுவதும் மறைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
இதன் பின்னர் மஹிஷி சொல்ல வேண்டிய மந்திரம்:

"வருஷா வாஹி ரேதோதைரெ தோ ததாது"

பொருள்: சுக்கிலத்தைத் தன்னுள் வைத்துக் கொண்டி ருக்கிற குதிரை, அதை என்னிடத்தில் வைக்கட்டும். இதன் பிறகு யஜமானன் குதிரையும், பத்தினியும் படுத்திருக்கும் இடத்திற்குச் சென்று குதிரையைத் தொட்டுக்கொண்டு கீழ்க்குறித்த மந்திரத்தைச் சொல்ல வேண்டும்.

"உத்ஸக்த்யா அவகுதம் தேஹி ஸமஞ்ஜிம் சாரயா

வ்ருஷன் ய: ஸ்த்திரீணாம் ஜீவபோஜன"

பொருள்: புணர்ச்சி வேளையில் என் மனைவியாகிய இவளிடத்தில் (மஹிஷி) நான் செய்யும் காரியங்களை எனக்குப் பதிலாக நீ செய்யவேண்டும்.

எழுதுவதற்கே கூசக்கூடிய இந்தக் காட்டுமிராண்டிக் கலாச்சாரத்துக்குச் சொந்தக்காரர்கள்தாம் ஆரியப் பார்ப் பனர்கள்.

இத்தகையவர்கள் வெறுக்கத்தக்கவர்களா இல்லையா?

இவர்கள் இன்றைக்குத் தலை மேல் தூக்கி வைத்துக் கொண்டு கூத்தாடும் இராமன் இருக்கிறானே - அவனே இத்தகைய யாகத்தில் பிறந்தவன்தான்.

ஆதாரம் தேவைப்படுவோர் மறைந்த திண்டுக்கல் பிரபல மார்க்சிஸ்டு தலைவர் தோழர் ஏ. பாலசுப்பிரமணியம்  அவர்களின் தந்தையார் அமிர்தலிங்க அய்யர் அவர்களால் எழுதப்பட்ட ராமாயண விமர்சகா என்ற நூலைப் படித்துக் கொள்ளலாம்.

பார்ப்பனர்களால் படைக்கப்பட்ட வேதாகமங்களின் தராதரங்கள் எத்தகையவை தெரியுமா?

"ஸ்தயச்: சின்னசிர: க்ருபாணம பயம்

ஹஸ்தைர் வரம் பிப்ரதீம்

கோராஸ்யம் சிரஸர்ஸ்ரஜா

ஹுருசிராமுன் முக்த கேசாவ லீம்:

ஸ்யாமாங்கீம் க்ருதமேகலாம்

சவகரைர் தேவீம் பஜேகாளிகாம்"

(மந்த்ர மஹோததி)

பொருள்: அப்போது அறுத்தெடுத்த தலை, வால், அபயம், வரம், இவைகளையுடைய கைகளும், கழுத்தில் மாலையாக விளங்குகின்ற தலைகளின் வரிசையும், அவிழ்த்துவிட்ட கூந்தலும், கடைவாயினின்றும் ஒழுகு கின்ற இரத்தப் பெருக்கும், சலங்களைத் தோடாக உடைய காதுகளும், சலத்தினது கைகளின் வரிசையே ஒட்டி யாணமாக அணிந்திரா நின்ற இடையையும் உடைய காளிகா தேவியை நான் வழிபடுகிறேன். பின்னும் தேவியின் உருவத்தை வருணிப்பது:

"அஸ்மின்பீடே யாஜேத் தேவீம்

சிவரூப சவஸ்திதாம்:

மஹாகால ரதாஸக்தாம்

சிவாபிர்திக்ஷுவேஷ்டிதாம்"

பொருள்: சவ ரூபமாயிருக்கிற சிவனுடைய உடலை மிதித்துக் கொண்டிருப்பவளும், மஹா காலனுடைய சம்போகத்தில் விருப்பமுடையவளும், பெண் நரிகளால் சூழப் பெற்றவளுமான தேவியை பீடத்தின் கண் ஆவா கித்துப் பூசிக்க வேண்டும். இங்ஙனம் பூஜித்தபின் மந்திரம் செபிக்கும் முறை:

"ஸுத்ருசோ மதனாவஸம்

பஸ்யன் ய: ப்ரஜபேன் மனும்

அயுதம் ஸோசி ராதேவ

வாக்பதே: ஸமதாமியாத்"

பொருள்: ஒரு அழகிய பெண்ணின் குறியைப் பார்த்துக் கொண்டு பத்தாயிரம் மந்திரசெபம் பண்ணுகிறவன் தேவ குருவுக்குச் சமனாவான்.

குருமூர்த்தி கூட்டமே இவை போதுமா - இன்னும் வேண்டுமா?

வேஸ்யா தரிசனம் புண்யம்

ஸ்பர்ஸனம் பாப நாஸம்

சம்பனம் சர்வ தீர்த்தானாம்

மைதுனம் மோக்ஷ சாதனம்

வேசிகளைப் பார்த்தாலே புண்ணியம் - தொட்டாலே பாவம் நாசமாகும் - முத்தம் கொடுத்தால் சகலப்புண்ணிய தீர்த்தங்களிலும் நீரோடியதற்குச் சமமான புண்ணியம் - உடலுறவு கொண்டால் மோட்சத்தை அடையும்வழி.

மோட்சத்துக்கான மோக வழியைப் பார்த்தீர்களா?

இந்த வெட்கங் கெட்ட இந்துத்துவாவாதிகள்தான் ஒழுக்கம் பொதுச் சொத்து, பக்தித் தனிச் சொத்து என்று சொன்னபடி வாழ்ந்து காட்டிய தலைவர் தந்தை பெரியாரால் தான் ஒழுக்கம் கெட்டு நாசமாகிப் போய் விட்டது என்று நாக்கில் நரம்பின்றிப் பேசுகின்றனர்.

ஒழுக்கம் என்று எதுவும் தேவையில்லை, மிருகத்தோடு கூடப் புணரலாம் (அசுவமேதயாகம்) என்று எழுதி வைத்துள்ள அசிங்கங்கள் அறிவுலக ஆசானாம் அய்யா பெரியாரை அனாவசியமாக வம்புக்கிழுக்கலாமா?

காளிதாசனின் படைப்புகள் உள்ளிட்ட பழைய சமஸ் கிருத இலக்கியங்களில் "மதனோத்சவம்" பற்றி பல இடங்களில் குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன.

In Ancient Sanskrit Literature, including all work of ‘Kalidasa’ there are frequent references, to MADANOTSAVA, a day on which every men or women could ask another even a stranger for sexual bliss a sort of “Free Love Day”

- Chidanda Dass Gupta Lust for life:

- "Illustrated Weekly of India", May3-9, 1987  P39

"இந்த மதன உற்சவ நாளில் எந்த ஆண் மகனும் அல்லது பெண் மகளும் அயலார் உட்பட எவரையும் புணர்ச்சி இன்பத்திற்காக அழைப்பு விடுக்கலாம். இது ஒரு வகையான "சுதந்திரமான" காதல் நாளாகும். (சிரானந்த தாஸ் குப்தா, "இல்லஸ்ட்ரேட் வீக்லி" 3-9 மே  1987 பக்கம் 39).

இந்தப் பார்ப்பன இந்துத்துவ பாரம்பரிய மரபணுதான் நடந்து வரும் பாலியல் சீண்டல்களுக்குக் காரணமே தவிர  - இவ்வாபாசங்களை அழித்தொழிக்கும் தந்தை பெரியாரோ, அவர் கண்ட பகுத்தறிவு ஒழுகலாறான இயக்கமோ, கண்ணீர்த் துளிகளோ அல்ல என்பதைக் குருமூர்த்திகள் உணரட்டும்!

அய்வருக்கும் தேவி அழியாத பத்தினி என்கிறார்களே ஆரிய குலத்தார் - அதன் தன்மை என்ன? அந்தக் காலத்திலேயே கூட்டுறவு சொசைட்டியா என்று தந்தை பெரியார் கேட்டதுதான் நினைவிற்கு வருகிறது.

அய்ந்து கணவன் போதாது என்று ஆறாவதாக கர்ணன் மீது ஆசைப்பட்டதற்குத் துரோபதை கூறிய காரணமும், விளக்கமும் என்ன தெரியுமா? தருமன் - சதா வேதாந்தம் படிப்பவன், பீமனோ உடல் பெரியவன், எப்பொழுதும் சாப் பிட்டுக் கொண்டே கிடப்பவன், அர்ச்சுனனோ அவனுக்கு ஏகப்பட்ட மனைவிகள், ஆற்று மணலை எண்ணினாலும் அர்ச்சுனன் மனைவியை எண்ண முடியாது. நான்காவது, அய்ந்தாவது நகுலனும், சகாதேவனும் எனது பிள்ளைகள் மாதிரி - எனவே கர்ணன்மீது ஆசை கொண்டேன் என்கிறார்.

இந்த ஆபாச ஆரியக் கலாச்சார ஒழுக்கக் குன்றுகள்தான் தந்தை பெரியாராலும், அவர்தம் சீர்திருத்த இயக்கத்தாலும் கலாச்சார சீரழிவு ஏற்பட்டது என்று கொஞ்சம்கூடக் கூசாமல் எழுதுகின்றனர். இன்னும் இருக்கிறது - குருமூர்த்தியாரே ஓடாதே நில்!

-மின்சாரம்-


திருவாளர் சோ.ராமசாமியின் மறைவுக் குப் பிறகு - ‘துக்ளக்கை’ அபகரித்துக் கொண் டுள்ள - கோயங்கா வீட்டு கணக்குப்பிள்ளை என்று அறிமுகமான சங்பரிவார் வட்டாரத் தின் ஒரு கூர்முனையான சுவதேசி ஜாகரான் மஞ்ச் என்ற அமைப்பின் முக்கிய பொறுப்பாளரான குருமூர்த்தி அய்யர்வாள் தனது கோணல் பூணூல் புத்தியை மையாக்கி எழுதிக் கொண்டு வருகிறார்.

அருப்புக்கோட்டை தனியார் கல்லூரி பேராசிரியை பிரச்சினையை மய்யப்படுத்தி இந்த சீரழிவுகளுக்கு காரணம் பெரியார் தானாம். தமிழ்நாட்டில் பெரியாரும் அவரது சீடர்களும் - கண்ணீர் துளிகள் என்று பரிகசித்து பெரியார், யாரை ஒதுக்கினாரோ, அவர்கள் உட்பட கலாச்சார சீரழிவை, சமுதாய சீர்திருத்த அரசியல் இயக்கமாக மாற்றினார்கள். அது  சாருவாக முனி துவங்கிய  விவாதமாக மட்டுமல்லாமல் மக்களின் ஒழுக்கத்தை குலைக்கும் ஒரு கருவியாகவும் மாறி, தமிழக அரசியல், ஆன்மீகம், கல்வி, சமூக நல்லிணக்கம் ஆகிய எல்லாவற்றையுமே பாதிக்கிறது என்று குருமூர்த்தி என்னும் நவீன மனு  சிலாகித்துள்ளார்(துக்ளக் 2-5-2018).

தந்தை பெரியார் மீது கை வைத்து நிர்வாண ஆட்டம் போட்டதன் பலாபலன் களை பார்ப்பனர்கள் கூட்டு வட்டியும் முதலு மாக சேர்த்து அனுபவித்து வருகிறார்கள்.

அரசியல், ஆன்மீகம், ஜாதி, மதம், நாத்திகம், ஆத்திகம் ஆண், பெண் என்ற வேறுபாடுகளையெல்லாம் வேரோடு ‘தூக்கி எறிந்து’ தமிழ்நாடே சுனாமியாக எழுந்து நின்று, ‘எங்கள் தந்தையின் மீதா, எங்கள் ஒப்பற்ற இனப் பாதுகாவலர் மீதா, ஒப்பாரும், மிக்காரும் இல்லாத உயர் எண்ணங்கள் மலரும் சோலையின் மீதா, மண்டைச் சுரப்பை உலகு தொழும் தலைவர் மீதா, பெண்ணடிமையை பெயர்த்தெறிந்த பெம்மானாம் எங்கள் தலைவர் மீதா, கை வைத்தீர்-   கைபர் கணவாய் கூட்டமே!’ என்று அனல் கக்கி ஆயிரங்கால் சிங்கமாக சிலிர்த்தெழுந்து அண்டங் குலுங்க  குரல் கொடுத்தனரே!

பட்டை போட்டவரும், நாமம் தீட்டியவர் களும் கூட வீதிக்கு வந்து வெண்தாடி வேந்தர் பக்கம் நின்று வீறு கொண்டு குரல் கொடுத்தனரே! புலிவாலை மிதித்து விட்டோமே - அதன் விளைவாக புரட்டி எடுக்கப்படுகிறோமே என்று புலம்பும் நிலைக்கு  ஆளான ஆரிய பார்ப்பனக்கூட்டம் - தங்களின் அடக்க முடியாத ஆத்திரத்தை இப்போது வேறு வகையில் வெட்கம் கெட்ட தன்மையில் காட்ட ஆரம்பித்து விட்டது.

தந்தை பெரியார் மீது சேற்றை வாரி இறைக்கத் தொடங்கி விட்டனர். வாங்கிக் கட்டியது போதாது போலிருக்கிறது - இந்த புத்திக் கெட்ட புரோகிதக் கும்பலுக்கு இல்லாததும் பொல்லாததுமான பொய்யுரைக் குப்பைகளை கொச்சைத்தனமாக வாரி இறைக்க தொடங்கி விட்டனர்.

யாரைப் பார்த்து கை நீட்டுகிறது இந்த குடுமி?

பக்தி தனி சொத்து - ஒழுக்கம் பொதுச் சொத்து என்று சொன்னவர் மட்டுமல்ல வாழ்ந்தும் காட்டியவர் தந்தை பெரியார். சென்னைப் பச்சையப்பன் கல்லூரியில் (24.11.1964) பேராசிரியர், மாணவர்கள் மத்தியில் இந்த  உன்னதக் கருத்தை உதிர்த்தவர் தந்தை பெரியார்.

இயக்கத் தோழர்களுக்கு அவர் எடுத்து ரைத்தது என்ன தெரியுமா?

“நாம் எதிர்பார்த்த லட்சியத்தில் எதிலும் தோற்று விடவும் இல்லை. பெரிதும் வெற்றி பெற்றுக் கொண்டு மற்றவர்களும் ஏற்கும்படிதான் வளர்ந்து வருகின்றோம்.

இந்த நிலைமை மாறாமல் இருக்க வேண்டும், இப்படியே இருந்து வரும் நிலையிலேயே நான் சாக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம்.

நமது தோழர்களும் நாணயமாகவும், கட்டுப்பாடாகவுமே  இருக்கிறார்கள்.

நமது கொள்கையில் ஓட்டை விழுந்தால் கூட பரவாயில்லை. ஆனால் நாணயத்தில், ஒழுக்கத்தில் தவறு இருக்கக்கூடாது அதுதான் ஒரு கழகத்திற்கு முக்கியமான பலம்.

பணம், காசு பற்றி அதிகம் சொல்ல வேண்டியது இல்லை. நான் கழகத்திற்கு வரும் போது கழகத்தில் பணம் இல்லை. சொந்த காசுதான் செலவு செய்தேன்.” (விடுதலை, 11.10.1964, பக்கம் -3)

மன்னார்குடியில் கழகத் தோழர்கள் கலந்துரையாடலில் தந்தை பெரியார் இவ்வாறு கூறினார். ஒழுக்கத்திலும், நாண யத்திலும் உயர் மதிப்பும், உயிருக்கும் மேலான பற்றும் வைத்த ஒரு தலைவரைப் பற்றி ஊத்தை வார்த்தைகளை கொட்டலாமா?

ஒழுக்கத்திற்கு உயரமான இடத்தை கொடுக்கிறார் நாத்திக தலைவர் பெரியார் என்றால் பார்ப்பனர்களின் ஜகத்குருவான சூப்பர் சீனியர் சங்கராச்சாரியாரான சந்திர சேகரேந்திர சரஸ்வதி என்ன கூறுகிறார்?
“நல்ல ஒழுக்கம் இருந்தால் போது மென்றும், கடவுள் அவசியம் இல்லை என்றும் சிலர் கூறுகின்றனர்.  இது தவறான கருத்து. கடவுள் அருள் இல்லையானால், தனி நபருக்கோ நாட்டுக்கோ விமோசனம் ஏற்பட முடியாது”. (கல்கி, 8.4.1958) இதுதான் ஜகத் குருவின் அருள்வாக்கு.

உண்மைகள் இவ்வாறு இருக்க, குருமூர்த்திகள் குடுமி தனத்தோடு ஒரு மாபெரும் தலைவரை விமர்சிக்கலாமா?

குருமூர்த்திகளும் அவர்களின் லோக குருவான சங்கராச்சாரிகளும் உச்சத்தில் வைத்துக் கூத்தாடும்  பக்தியின் யோக்கியதை தான் என்ன? பதினெட்டுப் புராணங்களை எடுத்து அலசலாமா? இதிகாசங்களைக் கொண்டு வந்து நிறுத்தலாமா? சுருதிகளையும், ஸ்மிருதி களையும் தோலுரித்துக் காட்டலமா?

அவற்றையெல்லாம் அம்பலத்துக்கு கொண்டு வந்தால்  புழுத்த நாய்கூட குறுக்கே போகாதே - ஏடுகளும் தாங்காதே - எடுத் துரைக்க நேரமும், காலமும் கூட போதவே போதாதே!
திருவிளையாடல் புராணம் மாபாதகம் தீர்த்த படலம் ஒன்று போதாதா?

அன்னையைப் புணர்ந்து தாதை

குரவனாம் அந்த ணாளன்

தன்னையும் கொன்ற பாவம்

தணித்து வீடளித்தத் தென்றால்

பின்னை நீ விழிநோய் குட்டம்

பெருவயிறீளை வெப்பென்று

இன்னநோய் தீர்க்கும் தீர்த்தம்

என்பதோ இதற்கு மேன்மை

- இதுதான் பரஞ்சோதி முனிவரால்  எழுதப்பெற்ற   திருவிளையாடல்  புராணப் பாடல்.

‘தந்தையைக் கொன்று  தாயைப் புணர்ந் தவனை  இந்தக் கோயில் குளம் - தீர்த்தம் மோட்சம் அளித்தது என்றால்  குஷ்டம், பெருவயிறு போன்ற கொடிய நோய்களை தீர்த்தது என்பதா இந்தத் தீர்த்தத்தின் மகிமை?’

இதுபோன்ற புராணங்களைப் பூணூலாக  தரித்துக் கொண்டிருக்கும் கூட்டமா பெரியாரால் ஒழுக்க நிலை உருக்குலைந்தது? - கலாச்சாரம் சீரழிந்து விட்டது என்று சிலாகிப்பது?

இதோ ‘வேதாரண்யம் தல வரலாறு’. இதனை வெளியிட்டது, ஸ்ரீவேதாரண் யேஸ்வரசுவாமி தேவஸ்தானம். இதன் 45, 46 ஆம் பக்கத்தைக் கொஞ்சம் பார்க்கலாம்.

“வேதாரண்யத்திற்கு அண்மையிலுள்ள - ராமச்சந்திர புரத்திலே ஒரு பிராமணன் வாழ்ந்துவந்தான். தன் மகன் பிறந்த ஜாதகத்தைப் பார்த்தான். மகன் பதினாறாவது வயதில் தாயைப் புணர்தல், பசுக்கொலை, கள் குடித்தல் முதலிய பாவங்களைச் செய்வான் என்றிருந்தது. இதே கவலையாக இருந்து பிராமணன் இறந்தான். மகன் கண்ணில் தந்தை எழுதி வைத்திருந்த சாதகக் குறிப்பு அகப்பட்டது. அதனைப் படித்துப் பார்த்த மகன் அஞ்சியழுது, தேறி, இவ்வளவு பாவங்களையும் நான் இங்கிருந்தாலல்லவா செய்யக் கூடும்; எங்காவது தேசாந்தரம் போய் விடுவோம் எனப் புறப்பட்டுக் கங்கை வரை சென்று பல ஆண்டுகளைக் கழித்தான். தனக்கு பதினாறு வயது கழிந்திருக்கும் என்று எண்ணிக்கொண்டு ஊருக்குத் திரும்பினான். இரவு நேரம் வழக்கம்போல ஊரில் பிச்சை எடுத்து அதனை உண்பதற்காக ஒரு வீட்டுத் திண்ணையை அடைந்தான். அங்கே ஓரிளம் விதவை வேலைக்காரியாக இருந்தாள். இவனைக்  கண்டதும் இவன் இளமையிலும் அழகிலும் மயங்கி அவன் விருப்பப்படி இடமும், பிறவும் அளித்து உபசரித்தாள்.  எப்படியாவது இவனைக் கூடவேண்டும் என்று துடித்தாள். அவன் குடிப்பதற்காக நீர் கேட்டான். அவளோ, இவன் தன் வலையில் சிக்கமாட்டான் என்பதையறிந்து மதுவையே நீரென்று கொடுத்தாள்.

அவனும் மதுவை இதுவரையறியாத வனாகையாலே உண்டான். மதி  மயங்கினான். பக்கத்திலிருந்த பசுவையும் கொன்றான்; காமம் தலைக்கேறி, அவ்விதவையைப் புணர்ந்தான். பொழுதும் விடிந்தது. மது மயக்கமும் தெளிந்தது. தான் செய்த தவறுகளை நினைத்து வருந்தி, அவ் விதவையைப் பார்த்து -நீ யார் உன் வரலாறு என்ன? என்று கேட்டான். அவள் நடந்ததைச் சொன்னாள். (அவள் வேறுயாரும் அல்ல. அவனது தாய்தான்) அவன் விதிவலி கொடிது வெல்லுதற்கரியது என வருந்தினான். இப்பழி தொலையும் வழியாது என அலைந்தான். ஒன்றும் புலப்படவில்லை, வாளினால் கழுத்தை யரிந்து கொண்டாவது இறப்போம் எனத் துணிந்து வாளால் கழுத்தையறுத்துக் கொண்டான். அப்போது  வேதாரண்யேசர்  அவன் திருமுன் சென்று அவன் கையைப் பிடித்துத் தடுத்து, ஏ அந்தணா!  இதற்குத் தான் தற் கொலையும் செய்து கொண்டு அப்பாவத் தையும் சுமக்க எண்ணுகிறாயா? திருமறைக் காட்டில் மணிகர்ணிகையில் மூழ்கி வேதவ னேசரை வழிபட்டால் எல்லாப் பாவங்களும் நீங்கும், அப்படியே செய்’ என்றருளினார்.
“பிரம்மச்சாரியும் அப்படியே மூழ்கி உய்ந்தான்; அவன் தாய் வழிபாட்டுச் சத்தி பதம் பெற்றாள்.’’

சிவபதம் யாருக்குக்கெல்லாம் கிட்டியிருக்கிறது பார்த்தீர்களா? தாயைக் கெடுத்த தனயனுக்கும் கிடைத்தது, சோரம் போன தாய்க்கும் கிடைத்திருக்கிறது - இதுதான் குருமூர்த்திகளின் அர்த்தமுள்ள இந்து மதத்தின் கிரீடை. நாட்டில்  ஒழுக்கக் கேடும்  சீர்கேடும் பெருகி வழிவதற்கு காரணம் இந்த பக்தியும் மார்க்கமும் குருதியில் தோய்ந்தது தானே முதன்மையான காரணம். இதை மறைத்து உயர் ஒழுக்கம் ஓம்பிய ஒப்பிலாத் தலைவர் மீது மடைமாற்றம் செய்திருக்கிறது. இந்த மட்டரகமான மறையர் கூட்டம்.

பார்வதி அம்மையாரின் முலைப்பாலாம் ஞானப்பால் உண்டவன்  என்று உரைப்பாயிரம்  செய்கிறார்களே - அந்தத் திருஞான சம்பந்தன் மதுரையில் குடி கொண்டதாக கூறப்படும் சிவனிடம்  போடும் மனு  என்ன தெரியுமா?

மண்ணகத்திலும் வானிலும் எங்குமாம்
திண்ணகத் திரு ஆலவா யருள்
பெண்ணகத் தெழில் பேயமண் சாக்கிய
பெண்ணர் கற்பழிக்கத் திருவுள்ளமே

- இதுதானே தெய்வத்தின் முலைப்பால் குடித்த பிஞ்சிலே பழுத்த சிறுவன் திருஞானசம்பந்தன் பாடிய பாட்டு.

திருவாலவாய் என்னும் மதுரையம் பதியில் வீற்றிருக்கும் சிவனே! பவுத்த சமணர் களின் வீட்டு அழகிய  பெண்களை கற்பழிக்க அருள்  புரிவாயாக என்று பாடினானே!
இந்தக் கேடுகெட்ட மரபுதானே பெண் களை  கண்டாலே வேறு மாதிரி சிந்திக்கும் சீழ்ச் சிந்தனையை ஊட்டுகிறது!

(இதில் இருக்கும் பித்தலாட்டம் என்ன? இப்பாடல் பெரிய புராணம் இரண்டாம் காண்டம் வம்பறா வரி வண்டு சருக்கம் - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் வரலாறு”  எனும் திருவண்ணாமலை ஆதீனம் திரு ஆறுமுகதம்பிரான் 1885இல் வெளியிட்ட நூலில் பெண்ணர் என்று இருக்க, திருப்பனந்தாள் மடம் பிறகு 1956இல் வெளியிட்ட திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தேவாரத் தில் தெண்ணர் என்று அவமானம் கருதித் திருத்தி வெளியிட்டனரே!)

இந்த யோக்கிய சிகாமணிகள் தான்  பெரியாரின் திராவிட இயக்கம் ஏற்படுத்திய கலாச்சார சீர்கேட்டினால் தான் பாலியல் வன்கொடுமைகள் நடப்பதாக என்று நரியாக நர்த்தனம் ஆடுகின்றனர்.
பார்ப்பனர்கள் கூறும் பக்தி மார்க்கத்தின் யோக்கியதை என்ன? நாம் சொல்ல வேண் டாம். பார்ப்பனர்களின் லோகக்குரு மறைந்த ஜெயேந்திர சரஸ்வதி பட்டைத் தீட்டி பகரும் “பலாச்சுளைகளை” பார்க்கலாமா?.

“பத்துப் பதினைந்து வருடங்களைக் காட்டிலும்  இப்பொழுது பக்தி மக்களிடையே நிறைய தென்படுகிறது. ஆனாலும் ஜனங்களுக்குக் கஷ்டங்களும், வியாதிகளும், நிறைய இருக்கின்றன. இவைகள் நிறைய வரவர பக்தியும் மேன்மேலும் வளருகிறது.

இவ்விதம் பக்தி நம்மிடையே வளர்ந்தும் கூட துக்கங்களும் வியாதிகளும் அதிகமாக வளருவதற்கு காரணங்கள் என்ன? ஓரள வுக்கு நமக்கு கடவுள் பக்தி இருந்த போதும் பேராசையும், ஒழுக்கமின்மையும் கூட வெகு அதிகமாக நம்முடைய வாழ்க்கையை பிடித்துக் கொண்டு விட்டன.”

கூறியிருப்பவர் யார்? அவாளின்  குமரகுரு சங்கராச்சாரியார் - அதுவும் எங்கே கூறியிருக்கிறார்? காஞ்சிபுரத்திலேய நடை பெற்ற கோயில் கும்பாபிஷேகத்திலே, இதை வெளியிட்ட ஏடு எது தெரியுமா?தினமணி. (7.9.1976)

இந்த வெட்கங் கெட்டதுகள் தான் தனி வாழ்க்கையிலும், பொது வாழ்க்கையிலும் அப்பழுக்கற்ற பண்பாட்டின் தனிச் சிகரமாக தகத்தகாய பகலவனாக ஒளி வீசிக் கொண்டி ருக்கும் உத்தமத்தந்தை பெரியாரைக் குறித்து நிதானமில்லாமலும், நேர்மை யின்றியும், நீசத் தன்மையில் சேற்றை வாரி இறைக்கின்றன என்பதை புரிந்து கொள்க!

குறிப்பு: இத்துடன் இவர்களை விட்டு விட முடியுமா நாளையும் இருக்கிறது.

- தொடரும்.


- மின்சாரம்

1. கருநாடக பாஜக எம்.எல்.ஏக்கள் 3 பேர் சட்டசபையில் ஆபாசப் படம் பார்த்து மாட்டிக் கொண்டனர்.

2. குஜராத் பாஜக அமைச்சர்கள் 2 பேர் சட்டசபையில் ஆபாசப் படம் பார்த்த போது பிடிபட்டு, பாஜகவின் கலாச் சாரத்தை நாடு முழுவதும் தெரிய வைத் தனர்.

3. அருணாச்சலப் பிரதேச பாஜக எம்.எல்.ஏ. ராமகந்த தேவ்ரி, விடுதி ஒன்றில் ஒரு பெண்ணுடன் அந்தரங்கமாக இருந்த காணொலி வெளியாகி மாட்டிக் கொண்டார்.

4. மத்தியப் பிரதேசத்தில் பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் நீரஜ் சாக்யா, விபச்சார விடுதி நடத்திவந்தார் - இவரை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். பின்னர் அரசியல் தலையீடு காரணமாக விடுதலை செய்யப்பட்டார்.

5. இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் விடுதி ஒன்றில் பெண் ஒருவருடன் விபச்சாரத் தில் ஈடுபட்ட பாஜக மூத்த தலைவர் ராஜிந்தர் ராணா, எதிர்க்கட்சிகளின் போராட்டத்திற்குப் பிறகு பதவி வில கினார்.

6. மத்தியப் பிரதேச நிதி அமைச்சரும், பாஜக மூத்த தலைவருமான ராகவ்ஜி, வீட்டு வேலைக்காரியை பாலியல் துன் புறுத்தல் செய்ததாக கைது செய்யப் பட்டார்.

7. குஜராத் மாநில பாஜக செயலாளராக இருந்த சஞ்சய் ஜோஷியின் ஆபாசக் காணொலி வெளியானதை அடுத்து, கட்சிப் பொறுப்பிலிருந்து விலகினார்.

8. மகாராஷ்டிராவில் ஓடும் பேருந்தில் ஒரு பெண்ணை பாலியல் வன்முறை செய்த பாஜக தலைவர் ரவீந்தர பவந் தாதே-யின் காணொலி வெளியாகி, கைது செய்யப்பட்டார்.

9. ஜார்க்கண்ட் பாஜக பெண் தலைவர் கீதா சிங் என்பவரின் ஆபாசக் காணொலி வெளியாகி, பெரும் பரபரப்பு கிளம்பியது.

10. பாஜகவின் திருப்பூர் வடக்கு மாவட்ட துணைத்தலைவராக இருந்த முத்து என்கின்ற மாரிமுத்து கள்ளக் காதல் விவகாரத்தில் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

11. இந்து முன்னணியின் செந்துறை கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளர் மணிகண் டன், நந்தினி என்ற தலித் பெண்ணை கூட்டு பாலியல் வன்முறை செய்து, கொடூரமாகக் கொலை செய்தார்.

12. ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவரும், மேகாலயா ஆளுநருமான சண்முக நாதன் (பாஜக நியமனம்), பாலியல் குற்றச்சாட்டில் சிக்கி, ஆளுநர் பொறுப் பிலிருந்து விலகினார்.

13. உத்தரப் பிரதேசம், உன்னாவ் மாவட்டம் பங்கர்மாவ் தொகுதி பா.ஜ.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் குல்தீப் சிங்கும், அவரின் சகோதரரும் 17 வயது இளம் பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, அதை வெளியே சொன்ன குற்றத்திற்காக அவரின் தந்தையைக் காவல் நிலையத்தில் வைத்து கொலை செய்துவிட்டார்கள்.

14. இப்போது சிறுமி ஆசிஃபா வழக்கிலும் இந்துத்துவா கும்பல் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறது. கைதானவர்க ளுக்கு ஆதரவாக பாஜக கூட்டணி அமைச்சர்கள் போராட்டம் நடத்து கிறார்கள். கத்துவா, உன்னாவ் பிரச்சினை நாடு முழுவதும் பெரிதாக வெடித்துக் கொண்டு இருக்கும் போது உ.பி. முதல் வர் சாமியார் ஆதித்யநாத், பாலியல் குற் றவாளியான முன்னாள் அமைச்சரும் பாஜக பிரமுகருமான சாமியார் சின்ம யானந்த் என்பவரை விடுதலை செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.

பா.ஜ.க. பதவியாளர்களும் பச்சைக்கொடி!

வட இந்தியாவில் பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் பாஜக அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சிறுமிகளை பாலியல் ரீதியில் சீரழித்து கொலை செய்யும் நிகழ்வுகள் தொடர்கின்றன. இந்த  நிலையில் பொதுமக்களே சமூக வலைதளங்களில்  பாஜகவினரின் நட்பை முறிக்கும் வகையில்  #அன்ஃப் ரெண்ட்பிஜேபி (#UNFRIEND_BJP) என்ற ஹேஷ்டேக்கை பெருமளவில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.  காஷ்மீர் மாநிலம் கத்துவா பகுதியில் 8 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொல்லப்பட்டார்,   உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் உன்னாவ் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் குல்தீப் சிங் ஒரு மைனர் பெண்ணை பாலியல் வன்முறை செய்த குற்றத்தில் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளார்.    அதை ஒட்டி முகநூலில் உள்ள பலரும் பாஜக உறுப்பினர்களையும் ஆதரவாளர் களையும் நண்பர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கி வருகின்றனர்.

இதற்காக #அன்ஃப்ரெண்ட் பிஜேபி என்னும் ஹேஷ்டாக் உப யோகம் பரவலாகி வருகிறது. இதன் மூலம் கத்துவா மற்றும் உன்னாவ் பாலியல் வன்முறை விவகாரத்தில் ஆதரவு தெரி விக்கும் பாஜகவினரை நண்பர்கள் பட் டியலில் இருந்து பலர் நீக்கி வருகின் றனர்.   மேலும் தங்கள் நண்பர்களையும் பாஜகவினரை நீக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.   பெரும்பாலானோர்,   பாஜகவினரே உங்கள் கரங்களில் ரத்தக் கறை படிந்துள்ளது. எனவே உங்கள் நட்பு தேவை இல்லை எனக் குறிப்பிட்டு உள்ளனர்.

கடந்த 13ஆம் தேதி அன்று பிரதமர் மோடி இது குறித்து தனது மவுனத்தை கலைத்தார்.  அவர் இந்த சம்பவங்கள் வெட்கப்படத் தக்கவை எனக் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்தார்.   ஆனால் அதே நாளில் பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மீனாட்சி லேகி எனபவர், ஆசிஃபாவை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த குற்றவாளிகளுக்கு பாஜக அமைச் சர்கள் ஆதரவு தெரிவித்து பேரணியில் கலந்து கொண்டதை ஆதரித்து கருத்து தெரிவித்தார்.

மதவாதம் கண்களை மறைக்கிறது


ஜம்முவில் உள்ள கத்துவா பகுதியில் 8 வயது சிறுமி, ஆர்.எஸ்.எஸ் பிரமுகர் மற்றும் காவல்துறையினரால் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரம் நாடு முழுவதும் பெரும் எதிர்ப்பலையை எழுப்பியுள்ளது.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பிரபல இந்தி நடிகை கரீனா கபூர் டிவிட்டரில் கண்டனப் பதிவு செய்திருந்தார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாடல் அழகு ஸ்வரா பாஸ்கர் என்பவர் கரீனா கபூரின் பதிவிற்கு மறுபதில் இட்டுள்ளார். அதில் "நீ இந்துவாக இருந்துகொண்டு இசுலாமியரை திருமணம் செய்ததால் இந்துவிற்கும் இந்தியாவிற்கு துரோகம் செய்துவிட்டாய் என்று பதி லிட்டுள்ளார். கரீனா கபூர் பிரபல இந்தி நடிகர் ராஜ்கபூர் குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர். இவர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குவாலியர் நவாப் வம்சத்தைச் சேர்ந்த பிரபல இந்தி நடிகர் சைப் அலிகானை திருமணம் செய்து கொண் டார். இதனால் இவரை இந்துக்களுக்கு எதிரானவர் என்று இந்துத்துவ மத வாதிகள் பிரச்சாரம் செய்து வருகின் றனர். 2017-ஆம் ஆண்டு ஜெய்பூரில் நடந்த இந்துமத மாநாட்டில் இவரது படத்தை அட்டையில் போட்டு இவர் லவ்ஜிகாத்திற்கு பலியானவர் (இசுலாமி யர்கள் இந்துப் பெண்களை திருமணம் செய்வதை இந்துத்துவாதிகள் லவ்ஜி காத் என்று கூறுவார்கள்) என்று கூறி ஒரு சிறிய நூலை வெளியிட்டிருந்தனர். இவருக்கு சைப் அலிகானுக்கும் பிறந்த குழந்தைக்கு தைமூர் அலிகான் என்று பெயரிட்டிருந்தார்.

உடனே மதவாதிகள் தைமூர் என்ற பெயரை வைக்கக் கூடாது என்று போராட்டம் நடத்தினர். தற்போது இந்துத்துவ வாதி கள் 8 வயது சிறுமியை பாலியல் வன் கொடுமை செய்து கொலைசெய்ததை கண்டித்த கரீனா கபூரை மீண்டும் இந்து மதத்திற்கும் இந்தியாவிற்கும் துரோகி என்று கூறியுள்ளனர். உண்மையில் பாஜக என்ற மதவாத கட்சி மோடி தலைமையில் ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்து நாடு முழுவதும் மதவாதிகளின் கொடூரப் பிடியில் ஆட்கொண்டு சீரழிந்து வருகிறது. ஒரு தவற்றை சுட்டிக்காட்டிய கரீனா கபூரை ஒரு பிர பல மாடல் அழகியே இந்துத் துரோகி என்று எழுதியிருப்பதில் இருந்து நாடு எந்த அளவு மதவாதப் பிடியில் சீரழிந் துள்ளது என்று கண்டுகொள்ளலாம்.

Swara Bhasker  @ReallySwara You should be ashamed you exist. That God gave you a brain which you chose to fill with hate and a mouth you chose to spew filth from. You are a shame on India and Hindus. That shits like you feel emboldened to talk this crap publicly is this govt.’s legacy  8:18 PM - Apr 14, 2018.

பாசிச பா.ஜ.க. அதிகாரி

கேரள மாநிலம் கொச்சி நகரில் உள்ள தனியார் வங்கியில் துணை மேலாளராகப் பணியாற்றி வந்த விஷ்ணு நந்தகுமார் காஷ்மீர் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை தொடர்பாகச் சமீபத்தில் அவரின் முகநூலில் சர்ச்சைக் குரிய கருத்தைப் பதிவிட்டார். அதில் நல்லவேளை அந்தச் சிறுமி இந்தச் சின்ன வயதிலேயே கொல்லப் பட்டுவிட்டார். இல்லாவிட்டால், வளர்ந்த பின் என்றாவது ஒருநாள் மனித வெடி குண்டாக மாறி இந்தியாவுக்கு எதிராக மாறிவிடுவார் என்று பதிவிட்டு இருந்தார். இந்தக் கருத்துக்கு அனைத்துத் தரப்பிலும் கடும் கண்டனங்கள் எழுந் தன.

முகநூலில் பலரும் விஷ்ணுவைக் கண்டித்து வாசகங்கள் எழுப்பினர். பலர் உடனடியாக விஷ்ணுவை வேலையில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்று வலி யுறுத்தினார்கள். இதற்காக ட்விட்டரில் டிஸ்மிஸ் யுவர் மேனேஜர் என்று பிரத் தியேகமாக ஹேஷ்டேக் உருவாக்கப் பட்டு வைரலானது. இந்த ஹேஷ் டேக்கை பயன்படுத்தி அந்தத் தனியார் வங்கியில் வாடிக்கையாளர்களாக இருக்கும் ஏராளமானோர் கடும் கண்டனத்தை யும், விஷ்ணுவை டிஸ்மிஸ் செய்யவும் வலியுறுத்தினார்கள். மனிதநேயமற்ற வகையில் உங்கள் வங்கியில் ஊழியர் முகநூலில் கருத்து தெரிவித்து குற்ற வாளியைவிட மோசமாக நடந்து கொள் கிறார் என்று ஒருவரும், எப்படி இப்படிப் பட்ட மோசமான மனநிலையைக் கொண் டவரை வேலைக்கு வைத்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் வங்கியின் பெயரை காப்பாற் றிக் கொள்ளுங்கள் என்று சிலரும், விஷ்ணுவை உடனடியாக பதவியிலி ருந்து தூக்குங்கள் என்று பலரும் ட்வீட் செய்ததால், வங்கி நிர்வாகம் அதிர்ச்சி அடைந்தது.

இதையடுத்து, வங்கி நிர்வாகத்தின் சார்பில் நேற்று அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது. அதில் வங்கியின் துணை மேலாளர் விஷ்ணு வேலையில் இருந்து கடந்த 11ஆம் தேதி நீக்கப்பட்டு விட்டார். வேலையில் மோசமாகச் செயல்பட்டதால் அவர் பணி நீக்கம் செய்யபட்டார். அவரின் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகள் அனைவரின் மனதையும் புண்படுத்தி விட்டது. இதை வங்கி நிர்வாகமும் கண்டிக்கிறது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது. பதிவு செய்த விஷ்ணு ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பைச்சேர்ந்த பிரமுகர் என்பதும் அவரது குடும்பத்தினரும் இந்துத்துவ அமைப்பினர் என்றும் தெரியவந்தது, ஆசிஃபா கொலை தொடர்பாக ஆர். எஸ்.எஸ் பிரமுகர் ஒருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் என்பதும் குறிப் பிடத்தக்கது.


மின்சாரம்

'தினமணி' 18.4.2018 பக்.5

தமிழகத்துக்குத் தேவை ஆன்மிக அரசியலாம் - சொல்லுவது யார்? 'சோ' மறைவிற்குப் பிறகு 'துக்ளக்'கை அபகரித்த திருவாளர் குருமூர்த்தி அய்யர்தான் இவ்வாறு கூறியிருக்கிறார்.
தந்தை பெரியார் சொல்லுவாரே நினைவிருக்கிறதா, "பூனைக்குட்டி வெளியில் வந்தது" என்பாரே அது தான் இப்பொழுது நினைவிற்கு வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் "ஆன்மிக அரசியலை" நடத்தப் போகிறேன் என்று கிளம்பியிருக்கிறாரே - கருநாடகத்தைச் சேர்ந்த நடிகர் ரஜினிகாந்த் - இவரின் பின்னணியில் யார் இருக்கிறார்கள் என்பது இப்பொழுது விளங்கி இருக்குமே.

மேலே உள்ள படத்தைக் கவனித்தீர்களா? எல்லோர் மார்பிலும் தொங்குவது வெறும் உருத்திராட்சம் மட்டுமல்ல  - பூணூலும்தான். அதில்கூட தந்திரத்தைக் கவனியுங்கள்.
தன் மார்பில் தொங்கும் பூணூலை மறைப்பதற்காகவே மேல் துண்டு.

இதில்கூட குருமூர்த்தியாருக்கு அறிவு நாணயம் இல்லையே, எதிலும் ஏமாற்றுத்தனம் தானா?

ஆன்மிகம் பேசும் குருமூர்த்தி ஏன் பூணூலை மறைக்க வேண்டும்?

இங்குதான் தந்தை பெரியார் வருகிறார் - தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் வருகிறார் - திராவிடர் கழகம் வரு கிறது - இனமானம் வருகிறது - தன்மானம் பொங்குகிறது.

இவர்கள் கூறும் இந்த ஆன்மிகம் என்பது பூணூல் தன்மையானது - பார்ப்பன ஆதிபத்தியத்தின் துள்ள லானது - மனுதர்மத்தை உள்ளடக்கமாகக் கொண்டது. ஆச்சாரியார் (ராஜாஜி) கொண்டு வந்தாரே அந்தக் குலக் கல்வித் திட்டத்தின் குள்ளமனப்பான்மையானது  - இடஒதுக்கீட்டின் இடுப்பை உடைக்கக் கூடியது.

தந்தை பெரியார் பிறந்த தமிழ்நாட்டில் அது எடுபடாதே! 1971 பொதுத் தேர்தலில் மொத்தடிப்பட்டதே!

பூணூலைப் பிடித்துக் கொண்டு உதய சூரியனுக்கு ஓட்டுப் போடுங்கள் என்று ஆச்சாரியார் சொன்னதுண்டு - ஆனால் அந்தப் பூணூல் தனத்தின்  நரிவாலை ஒட்ட நறுக்கிக் காட்டினார் அறிஞர் அண்ணா.
நாம் நேரிடையாக வந்தால்தானே இந்தப் பிரச்சினை? நமது பூணூலைக் காட்டினால் தானே இந்தக் கூட்டம் நமக்குத் தண்ணீர்க் காட்டுகிறது - இது அவர்களின் அச்சம்! நமக்கா அவாளின் நயவஞ்சகம் தெரியாது?

மோடியைக் காட்டி பார்ப்பன ஜனதா (பா.ஜக..) மோடி வித்தைகளைக் காட்டிக் கொண்டிருக்கவில்லையா! (மோடி பார்ப்பனர் அல்ல).

தமிழ்நாட்டில் ரஜினியை வைத்து ஓர் ஆட்டம் போட்டுப் பார்க்கலாமே! அதற்கு ஆன்மிக அரசியல் என்ற முகமூடியைப் போட்டுக் கொள்ளச் செய்யலாமே!

ரஜினி சூத்திரவாளாக இருந்தாலும் "கிச்சன் கேபினட்" எல்லாம் நம்மளவாள் தானே! ஒரு சான்ஸ் பார்ப்போமே என்ற மனப்பால்!  வெளியில் ஆடுவது ரஜினி பொம்மை என்றாலும் - பின் திரையில் நம் கைகள்தானே ஆட்டுவிக்கப் போகிறது என்ற நினைப்பு!

இது ஏதோ இப்பொழுதுதான் ஏற்பட்டது என்று எண்ண வேண்டாம் -இவாளின் ஜெகத் குருவான "அனுராதா ரமணன் புகழ்"  "சங்கரராமன் கொலைப் புகழ்" "ஜெயேந்திர சரஸ்வதியே இதற்கான "பிள்ளையார் சுழியை" (அவாள் பாஷையில் சொல்கிறோம்!") போட்டார்.

ஆதாரம் வேண்டுமா? 18.1.2001 நாளிட்ட"குமுதம்" பேட்டியைப் புரட்டிப் பார்த்தால் இந்தப் பூதேவர்களின் புள்ளி எப்பொழுது தொடங்குகிறது என்பது புலனாகும்.

ஜெகத் குருவோடு அப்போது சம்பாஷித்தவர் நடிகர் விஜயகாந்த் - அப்பொழுதுதான் சங்கரமடத்து ஆசாரியார் அந்தத் தூபத்தைப் போட்டார்.

"ரஜினியுடன் சேர்ந்து நீங்கள் ஓர் அரசியல் கட்சியை ஆரம்பிக்கலாமே!" என்பதுதான் அந்தத் தூபம்.

ரஜினிகாந்த் அந்தக் கால கட்டத்தில் ஒத்து வராததால் விஜயகாந்தே கட்சி ஒன்றை பிறகு ஆரம்பித்து விட்டார்.

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலுக்குச் சென்று ஏழுமலையான் காலடியில் கட்சிக் கொடியை வைத்து ஆசி பெற்று வந்தவராயிற்றே விஜயகாந்த் - ஒரு வகையில் இவரும் "ஆன்மிக அரசியல்" வாதிதான்.
தாங்கள் நினைக்கும் வட்டத்துக்குள் விஜயகாந்த் சரிபட்டு வரவில்லை என்றதும், இப்பொழுது ரஜினி காந்தைக் களத்தில் இறக்கிவிட்டு  "ஆடுடா ராமா!" என்று கையில் கொம்பை வைத்துக் கொண்டு வித்தைச் செய்து பார்க்கிறது ஆரியம்.

இதில்கூட புத்திசாலித்தனம் இல்லையே, அவசரப்பட்டு விட்டீர்களே குருமூர்த்தி அய்யர் அவர்களே!

"ஆன்மிக அரசியல்" என்று ரஜினிகாந்த் சொன்ன தோடு நிறுத்தியிருந்தால்கூட கொஞ்ச காலத்திற்கு வண்டி ஓடும்.

அவசரப்பட்டு ஓட்டைவாயைத் திறந்து விட்டீர்களே - "நாட்டுக்குத் தேவை ஆன்மிக அரசியல்"  என்று உங்கள் வாயாலேயே  கூறி விட்டீர்களே!

அதுவும் எந்த இடத்தில்? காஞ்சிபுரத்தில்; காமாட் சியம்மன் கோயிலில் - ஹோமத்தை நடத்திக் கொண்டு! யார் யாரை எல்லாம் வைத்துக் கொண்டு? பார்ப்பனத் திருமேனிகளைப் பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டு;  கிழிந்தது உங்கள் முகத்திரை! அந்தோ பாவம் ரஜினிகாந்த் - இந்த மண் குதிரைகளை நம்பியா (அழகர்) ஆற்றில் இறங்க வேண்டும்?

Banner
Banner