எழுத்துரு அளவு Larger Font Smaller Font

குறிப்பு: பிரபலமான இதயநோய் நிபுணரின் இந்த உரை முக்கியமானது - பயனுள்ளது - தவறாது கலந்து கொள்வீர்.

- தலைமை நிலையம்