எழுத்துரு அளவு Larger Font Smaller Font

தீண்டப்படாத மக்கள் என்பவர்களுக்கு ஆலயப் பிரவேசம், என்னும் பேரில் காங்கிரசு செய்து வந்த கிளர்ச்சியை அப்போதே நாம் கண்டித்து எழுதி வந்ததுடன், உலகில் கோவில் களே இருக்கக் கூடாதென்றும், அதற்கு எவ ரையும் செல்லவிடக் கூடாதென்றும், சொல்லி யும் எழுதியும் வந்தது யாவரும் அறிந்ததாகும். மற்றும் கோவில்களைக் கள்ளர் குகையென்று கிறிஸ்துவும், கோவில்கள் இடித்து நொறுக்கித் தள்ளப்பட வேண்டியது என்று முகம்மதுவும், கோவில்கள் விபசாரிகள் விடுதி என்று காந்தி யும் சொல்லியிருப்பதும் யாவரும் அறிந்ததா கும்.

தோழர் காந்தியார் கோவில்களை விபசார விடுதி என்று ஒரு சமயத்தில் சொல்லியிருந் தாலும், இப்பொழுது இரண்டொரு வருஷ காலமாய் அவ்விபசார விடுதிக்கு ஆள் பிடித்து விடும் வேலையை விரயமாய் செய்து வந்த துடன் அதற்காகப் பத்து லட்சக்கணக்கான ரூபாய்களைத் திரட்டி வந்ததும் யாவரும் அறிந்ததாகும்.

தீண்டப்படாதாருக்கு அரசாங்கத்தார் அரசியலிலும், உத்தியோகத்திலும் தனித் தொகுதி பிரதிநிதித்துவம் கொடுத்த பிறகு அதை ஒழிக்கக் கருதிய காந்தியார், தீண்டாதா ருக்கு நல்ல பிள்ளையாகக் கருதி அவர்களுக் குக் கோவில் பிரவேசம் ஏற்பாடு செய்து கொடுப்பதாய் வாக்கு கொடுத்ததாய் வாக்கு கொடுத்து அதற்காக ஒரு சட்டம் செய்ய வேண்டும் என்று சட்டசபை சங்கத்தினர்க ளுக்கு உபதேசம் செய்து ஒரு மசோதாவும் கொண்டுவரக் கருதிச் செய்து அதை மற்ற மெம்பர்கள் ஆதரிக்க வேண்டு மென்றும் செய்வதாகவும் சொல்லி, அந்தப்படி ஒரு மசோதா கொண்டு வரப்பட்டதும் யாவரும் அறிந்ததாகும்!

அம்மசோதா பொதுஜன அபிப்பிராயத் துக்கு  சர்க்காரால் அனுப்பப்பட்ட சமயத்தில் காங்கிரசு தலைவர்கள் பண்டித மாளவியா முதற்கொண்டு ஞிக்ஷீ.ராஜன், சத்தியமூர்த்தி இறுதியாக உள்ளவர்கள் அம்மசோதா இந்து மதத்துக்கு விரோதம் என்று சிலரும், அதன் கருத்து ஒப்புக்கொள்ளப்படுவதாய் இருந்தா லும் சட்டம் செய்யக்கூடாது என்று சிலரும் அபிப்பிராயங்கள் கொடுத்து பிரச்சாரமும் செய்து வந்ததல்லாமல் கடைசியாக தோழர் ராஜகோபாலாச்சாரியார் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டு அதை காந்தியாரையும் ஒப்பச் செய்து அம் மசோதாவின் தலையில் ஒரு அடி அடித்து அதை கசகச வென்று நசுக்கித் தள்ளி விட்டார்கள். அவ்வறிக்கை சாரம் என்ன வென்றால் :-

தீண்டாமை விலக்கு விஷயத்தில் காங்கிரசு எவ்வித அபிப்பிராயம் கொண்டிருந்த போதி லும் ஆலயப்பிரவேச விஷயத்தில் மூன்று விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டும். 1. இந்துக் களல்லாதார் கலந்து ஓட்டு பெற்று மசோதா நிறைவேறுவதைக் காந்திஜியும், காங்கிரசுக் காரரும் விரும்பவில்லை.

2. மேல் ஜாதி இந்துக்கள் சம்மதமில்லாமல் மத சம்பந்தமான பழக்க வழக்கங்களையோ, சடங்கு களையோ தொடக் கூடாது.

3. காங்கிரசுக்காரர்கள் இம்மசோதாவுக்கு இப்போது எவ்வித அபிப்பிராயமும் கொடுக் கக் கூடாது. இதைப் பற்றி நன்றாய் தீர்க்காலோ சனை செய்ய வேண்டி யிருக்கிறது என்பதாகும்.

இதைக் கண்ட பின்பும் மாளவியா எதிர் கட்சி ஆரம்பித்ததைப் பார்த்த பிறகும் தோழர் கள் சத்தியமூர்த்தி, ஞிக்ஷீ.ராஜன் முதலியோர்கள் சட்டம் செய்யக்கூடாது என்று பிரச்சாரம் செய்த பின்பும், சர்க்கார் இம் மசோதா விஷ யத்தில் அலட்சியம் காட்ட ஆரம்பித்ததும், பொது ஜன அபிப்பிராயம் சாதகமாயில்லை என்று சொல்ல வேண்டியிருந்ததும், கடைசி யாக இதை இந்து சமுகம் ஆதரிக்காததால் சர்க்கார் எதிர்க்க வேண்டியவர்களாகி விட் டார்கள் என்று சொன்னதும், ராஜபகதூர் கிருஷ்ணமாச்சாரியார் தீண்டப்படாதாருக்கு மத விஷயங்களில் சமத்துவம் கொடுக்கக் கூடாது என்று சொன்னதும் ஆன காரியங்கள் அதிசயமான விஷயமாகாது. காங்கிரசுத் தலைவர்கள் கருப்பு (திருட்டு) பாஷையில் பேசினார்கள். சர்க்காரும் ராஜ்பகதூரும் வெள்ளையான பாஷையில் பேசினார்கள் என்பதை விட இதில் பிரமாத வித்தியாச மெதுவும் இல்லை.

கடைசியாக தோழர் ராஜகோபாலாச்சாரியா ரின் சமாதானமானது, குதிரை கீழே தள்ளினது மல்லாமல் புதைக்கக் குழியும் பறித்தது என் பது போல் இந்த அறிக்கை காந்தியாரின் சம் மதம் பெற்றதாகும் என்றும் சொல்லிவிட்டார். இதிலிருந்து காந்தியார் முதல் சத்தியமூர்த்தி வரை தீண்டாதார் விஷயத்தில் சமுக சீர் திருத்த விஷயத்தில் ஜாதி வித்தியாச உயர்வு தாழ்வு விஷயத்தில் கொண்டுள்ள அபிப்பிரா யம் என்ன என்பதை ஜனங்கள் அறிந்து கொள்ள நல்லதொரு சமயம் ஏற்பட்டது என்று தான் கருத வேண்டும்.

எனவே இனியாவது தீண்டப்படாதவர் களாகவும் தீண்டப்படா தவர்களாய்க் கருதப் படுபவர்களாகவும், தீண்டப்படாதார் என்று ஆதாரங்களிலும் சர்க்கார் தீர்ப்புகளிலும் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறவர்களாகவும், இருந்து வரும் மக்களுக்கு புத்தி வருமா?  அல்லது இன்னமும் காங்கிரசு காங்கிரசு காந்தி காந்தி என்று கட்டி அழுது ஈன ஜாதிக்காரர்கள் என்று உலகோர் கருதவும் கல் மேலெழுதவும் அனுகூலமாய் நடந்து கொள்வதையே கரும மாய் கருதுவார்களா? என்பதே நமது கேள்வி.

- பகுத்தறிவு - கட்டுரை - 26.08.1934

'புரட்சி' ஆசிரியர் மீது வழக்கு

புரட்சியில் பிரசுரமான ஒரு வியாசத்திற்காக அதன் ஆசிரியர் மீது மன்னார்குடியில் தொடரப் பட்டிருந்த ஒரு மானநஷ்ட வழக்கில் எதிரிக்கு அரஸ்ட் வாரண்டு அனுப்பட்ட தற்குக் காரணம் முதலில் சம்மன் அனுப்பப்பட்டதாகவும், அதன் படி ஆஜராகாததினால் வாரண்டு அனுப்பப்பட்டதாக வும் மன்னார்குடி கோர்ட்டில் விபரம் தெரிய வந்ததாம். ஆசிரியருக்கு அந்தப்படி எவ்வித சம்மனும் வரவில்லை. ஆசிரியர் ஈரோட்டிலேயே இருந்திருக்கிறார்.
ஆதலால் சம்மன் எப்போது? யார் மூலமாய் அனுப்பப்பட்ட தென்றும், அது என்ன காரணத் தினால் சார்வு செய்யப்படவில்லை என்றும் சம்மன் மீது என்ன எழுதி திருப்பி அனுப்பப் பட்டதென்றும் சம்பந்தப்பட்ட மேல் அதிகாரிகள் விசாரித்து நீதி செலுத்தத்தக்க நடவடிக்கை எடுத் துக் கொள்ளுவார்களா? வழக்கு குறிப்பிட்டபடி 4ஆம் தேதி தோழர் ஈ. வெ. கிருஷ்ணசாமி அவர் கள் மன்னார்குடிக்குச் சென்றிருந்தார். விசாரணை 12ஆம் தேதிக்கு வாய்தா போடப்பட்டு விட்டது.

புரட்சி - துணைத்தலையங்கம் - 10.06.1934

எதிர் பாருங்கள்!  எதிர் பாருங்கள்!!


காங்கிரசு சுயராஜ்ஜியக் கட்சிக்காரர்கள் முன் ஒரு காலத்தில் இந்திய சட்டசபையில் செல்வாக் காய் இருந்தபோது அங்கு நடந்துகொண்ட மாதிரியும், அவர்கள் சட்டசபை அங்கத்தினர் பதவியை உபயோகித்துப் பணம் சம்பாதித்த மாதிரியும், தலைவர்கள் என்பவர்கள் சிலர் அந்தப் பணத்தில் பெரும்பாகம் தங்கள் சொந்தத் திற்கு சுவாஹா செய்து கொண்ட கதைகளும் பகுத் தறிவில் வரும் நாளை எதிர்பாருங்கள். மற்றும் இன்றைய காங்கிரசு அபேட்சகர்களில் சிலரின் யோக்கி யதையையும் அவர்களின் வாழ்க்கையை யும் யாருடைய செலவில் அவர்கள் அபேட்சகராய் இருக்கிறார்கள் என்பதும் வெளியாகலாம்.
ஏனெனில் காங்கிரசு கட்சி தவிர மற்ற கட்சி கள் கழுதைக்குச் சமானம் என்றும் காங்கிரசின் பேரால் கழுதை நின்றாலும் அதற்குத்தான் ஓட்டுச் செய்ய வேண்டு மென்றும், சுயமரியாதை கட்சி சர்க்கார் அடிமை கட்சி என்றும் தேசத் துரோகக் கட்சி என்றும் சொல்லுவதற்குப் பதில் சொல்லு முகத்தான் அவை வெளியாகும்.

- பகுத்தறிவு - பெட்டிச்செய்தி - 26.08.1934

மாளவியா


பழங்காங்கிரசுவாதி என்று சொல்லப்படும் பண்டித மாள வியா அவர்கள் காங்கிரசின் ஜாதிமத வகுப்பு சம்பந்தமாய், சம சந்தர்ப்பம் வழங்கும் கொள்கை யில் அதிருப்தி கொண்டு, அதன் நிருவாகத்தில் இருந்து விலகி தேர்தலில் காங்கிரசுடன் போட்டி போடவும், ஒவ்வொரு தொகுதி யிலும் காங்கிரசு அபேட்சகருக்கு எதிர் ஆளை நிறுத்தி எதிர்ப் பிரச்சாரம் செய்யவும் தீர்மானித்து எதிர் கட்சி அமைத்துவிட்டார். இதற்கு காங்கிரசு சர்வாதிகாரியாய் இருந்த தோழர் ஆனேயும், சம் மதித்து பண்டிதருடன் சேர்ந்து காங்கிரசை எதிர்த்து வருகிறார்.

இதை பார்த்த எந்த பார்ப்பன ரும், பார்ப்பனரல்லாத கூலி பக்தரும், மாளவியாவைத் தேசத் துரோகி என்றும், காங்கிரசு துரோகி என்றும் கூறவும் இல்லை. இனி யும் தேசபக்தர் என்றேதான் அவர்கள் அழைக்கப்படுகிறார் கள். ஆகவே தேசபக்தர் என்றால் யார் என்பதும் தேசத் துரோகி என்றால் யார் என்பதும் இதிலி ருந்தே தெரிந்து கொள்ளலாம்.

பார்ப்பன அடிமைகளுக்கும், பார்ப்பனரல்லாத கூலி பிரச்சார கர்களுக்கும், பத்திராதிபர்களுக் கும், எலும்புத்துண்டு போடுகின் றவர்களுக்குந்தான் தேசபக்தர் கள் காங்கிரசுவாதிகள், தேசாபி மானிகள் ஆகிவிடுவார்கள். மற்ற வர்கள் தேசத்துரோகி, காங்கிர எதிரி ஆகிவிடுவார்கள் என்பது தான் அரசியல் அகராதி, அர்த்தம் போலும்.

- பகுத்தறிவு - கட்டுரை - 26.08.1934

தமிழில் கருத்துக்களை தெரிவிக்க -  


Security code
Refresh

Banner
Banner