எழுத்துரு அளவு Larger Font Smaller Font

03.05.1931 - குடிஅரசிலிருந்து...

ஈரோடு முனிசிபாலிடியானது கொஞ்ச காலத்திற்கு முன் இருந்து வந்த பொறுப்பற்றதும், நாணயமற்றதுமான நிர்வாகத்தின் பயனாய் செல்வங்கள் பாழாகிக் கண்டபடி கண்டவர்களால் ஒழுங்குகளும், பண்டங்களும் கையாளப் பட்டு கடைசியாக கடனில் மூழ்கி சம்பளம் வகையறா பட்டுவாடா செய்யவும் சக்தியற்று இந்த மாகாண பாப்பர் முனிசிபாலிடியிலும் ஒழுக்க ஈனமான முனிசிபாலிடியிலும் முதல் நெம்பராய் இருந்து வந்ததானது மாறி, தற்கால சேர்மென் ஜனாப் கே.எ. ஷேக் தாவூத் சாயபு அவர்கள் காலத்தில் நாணயமும் பொறுப்பும் பெற்று செல்வ நிலையிலும் சற்று நன்னிலை அடைந்து, இப்போது நல்ல முனிசிபாலிடிகளில் ஒன்று என்று சொல்லத்தக்க பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கின்றது.  அவரது சொந்த செல்வாக்கினால் ஈரோடு முனிசிபாலிடியால் கல்வி இலாகாவுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய ரூ. 44,000 கவர்ன் மெண்டார் தள்ளிக் கொடுத்து வஜா செய்து கொண்டார்கள். மற்றும் அவரது சொந்த பிரயத்தனத்தினால் ஜில்லா போர்டுக்குக் கொடுப்பட வேண்டிய 2, 3 வருஷ பாக்கி யாகிய சுமார் 25,000 ரூபாயும் ஒரு விதத்தில் தள்ளிக் கொடுத்து ஜில்லா போர்டினால் நிரந்தரமாய் வருஷம் 4000, 5000 ஈரோடு முனிசிபாலிட்டிக்கு லாபம் இருக்கும் படியாய் செய்யப்பட்டாய் விட்டது.

மற்றும் ஈரோடு முனிசிபாலிட்டிக்குத் தாங்குமுடியாத பாரமாகவும் பெருநஷ்டமாகவும் இருந்து வந்த ஹை ஸ்கூல் (அதாவது முன்னிருந்த சேர்மெனால் பாதிரிகள் தாட்சண்ணி யத்தில் சாவை தலையில் போட்டுக் கொண்ட ஒரு உபத்திரவம்) ஆனது. இப்போது கோவை ஜில்லா போர்டாரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுவிட்டதால் அவ்விஷ யத்தில் ஈரோடு முனிசிபாலிட்டிக்கு வருஷம் 7000, 8000 வீதம் மீதி ஏற்படும்படியாக ஆகிவிட்டது.

காண்ட்ராக்டர்கள் தொல்லைகளால் கவுன்சிலர் களுக்குள் அடிக்கடி நிகழும் எதிர்பாராத மனவருத்தங் களும் இனிமேல் நேராமல் இருப்பதற்கு முனிசிபாலிட்டி வேலைகளை டிபார்ட்மெண்டு மூலமாகவே செய்வது என்பதன் மூலம் இனி அவ்விதம் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கும் ஏற்பாடாகிவிட்டது.  ஆகையால் பல வழிகளிலும் ஜனாப் ஷேக் தாவூத் சாயபு  அவர்கள் காலத்தில் ஈரோடு முனிசிபாலிடி நல்ல நிலைமை அடையும் வழியில் திரும்பிவிட்டது என்றே சொல்லலாம். ஆனால் மறுபடியும் அரசாங்கமும்  பொது ஜனங்களில் ஒரு கூட்டமும் முன் நடந்து கொண்டதுபோல் பொறுப்பற்ற தன்மையில் நடந்து கொள்ளாமல் யோக்கியமாய் நடந்து கொண்டதால் ஈரோடு முனிசிபாலிடி கோயமுத்தூர் முனிசிபாலிடிக்கு உள்ள நல்ல பெயரில் அரைவாசிப் பெயராவது வாங்கக் கூடும்.  கடைசியாக ஈரோடு முனிசி பாலிடியின் கடன் கஷ்டங்கள் ஒருவாறு தீர்க்கப்பட்டதற்கு அதன் கஷ்டநிலைமை ஒருவாறு நிவர்த்தியானதற்கும் கோவை ஜில்லா  போர்டு பிரசிடெண்டு   திவான் பகதூர் சி.எஸ். இரத்தினசபாபதி  முதலியார் அவர்களின் உதவி மிகுதியும் போற்றத்தக்கது நன்றி பாராட்டத்தக்கதுமாகும்.  ஈரோடு முனிசிபாலிடியில்  அவரது ஞாபகச் சின்னம் எங்காவது இருப்பதற்கு ஈரோடு பொது ஜனங்களோ, முனிசிபாலிடியாரோ  முயற்சிக்க வேண்டியது  அவர்கள் முக்கிய கடமையாகும்.

கடைசியாக ஒன்று, அதாவது  ஈரோடு மின்சார சக்தி விநியோக விஷயமாய் அந்த நிர்வாக பொறுப்பையும்  உரிமையும் சர்க்காரார் ஈரோடு  முனிசிபாலிடியாருக்குக் கொடுக்காமல்  ஏதோ ஒரு வெள்ளைக்காரக் கம்பெனிக்கு கொடுத்தது மிகவும் அக்கிரமும் அநியாயமுமான காரியமாகும்.  அது மாத்திரமல்லாமல் இந்தப்படி செய்த தற்கு அரசாங்கத்தார் சொல்லும்  காரணம், மிகவும் அநீதியுமானதாகும்.

அதாவது ஈரோடு முனிசிபாலிடியின் நிர்வாகம் ஒழுங்கீனமாகவும், யோக்கியப் பொறுப்பற்று நடந்து  கடன்கார முனிசிபாலிடியாய் இருப்பதால் மின்சார சக்தி நிர்வாக சுதந்திரப் பொறுப்பை அதற்குக் கொடுக்க முடிய வில்லை என்று சொல்லிவிட்டார்கள். ஒழுங்கீனமாகவும், யோக்கிய பொறுப்பில்லாமலும் யாரோ  நடந்துகொண்ட காரியத்திற்கு ஆகவும் அப்படிப்பட்ட காலத்தில் பொது ஜனங்களுக்கும் கவுன்சிலர்களுக்கும் எவ்வளவோ தூரம் சர்க்காரைப் பிரவேசிக்கும்படி கேட்டுக் கொண்ட காலத்திலும் வேண்டுமென்றே அலட்சியமாய் இருந்து விட்டு இப்போது அதே குற்றத்தை ஈரோடு முனிசி பாலிடியார் மீது சுமத்துவதானது சிறிதும்  ஒழுங்கல்ல என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.

இந்த மின்சார நிர்வாக சுதந்திரத்தை ஈரோடு முனிசிபாலிடியாருக்கும் கொடுக்காமல் ஒரு வெள்ளைக் கார தனி வியாபாரக் கம்பெனிக்கு கொடுத்ததால் ஈரோடு முனிசிபாலிடிக்கு வருஷம் 1க்கு 20,000க்கு மேலாகவே 30.000 ரூ வரை கூடவரக் கூடிய ஆதாயம் நஷ்டமாகி விட்டது.  யூனிட் 1க்கு0-0-6 வீதம் வாங்கும் மின்சாரத்தை அக்கம்பெனியார்  நமக்கு யூனிட் 1க்கு 5அணாவுக்கு  விற்கப் போகிறார்கள் கோயமுத்தூர் முனிசிபாலிடி விஷ யத்திலும்  சர்க்கார்கள் இப்படித்தான் செய்ய இருந்தார்கள். ஆனால் இந்தச் சேர்மனான திரு.சி.எஸ்.ஆர் அவர்களின் செல்வாக்கால் கோயமுத்தூர் முனிசிபாலிடி சமாளித்துக் கொண்டது.

ஆனால் ஈரோடு முனிசிபாலிடிக்கு அந்தப்படியான செல்வாக்கு இப்போது இல்லையானாலும்  ஈரோடு பொது  ஜனங்கள் தங்கள் ஒற்றுமையையும்  கட்டுப்பாட்டையும்  காட்டி தைரியமாய் எதிர்த்து நின்றால் ஈரோடும் வெற்றி பெறலாம்.  அதாவது ஈரோடு முனிசிபாலிடி மூலமாய் அல்லாமல் வேறு வழியில் வரும் மின்சாரம் எங்களுக்கு வேண்டாம். எனச் சொல்லலாம். நாங்கள் யாரும் தனி வியாபாராகக் கம்பெனியர்களிடம் மின்சாரம்  வாங்கி  உபயோகித்துக் கொள்ள மாட்டடோம் என்று உறுதியாய்  சொல்லிவிட்டால்  போதுமானதாகும். அந்தப்படி செய்தால் ஈரோடு முனிசிபாலிடிக்கு  வருஷத்தில் 20,000 ரூபாய் வருஷம் மீதியாகும்.