மருத்துவம்


பேதிக்குக்கொடுக்கப்படும்மாத்திரைக ளும்திரவமருந்துகளும்மலத்தைஎளிதில் வெளியேற்றஉதவுகின்றன.முக்கியமாக, மலச்சிக்கல்ஏற்படும்போதும்,மலத்தை வெளி யேற்றுவதற்கான திறன் முதியவர்களுக்குக் குறையும்போதும், பேதி மாத்திரைகளைப் பயன்படுத்த மருத்துவர்கள் பரிந்துரைப்பார்கள். இந்த மருந்துகளில் பலவிதம் உண்டு. ஒவ் வொன்றும் ஒவ்வொரு வழியில் செயல்பட்டு, குடலியக்கத்தைத் தூண்டி, மலத்தை வெளி யேற்ற உதவுகின்றன. ஆனால், இந்த மருந்து களால் குடல் புழுக்களை வெளியேற்ற முடியாது. இதற்கான காரணத்தைத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டுமானால், புழுக்களின் வளர்ச்சிப் புராணம் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

புழுக்கள் வளரும் விதம்

குடல் புழுக்களில் உருண்டைப் புழு, கொக்கிப் புழு, நூல் புழு, சாட்டைப் புழு, நாடா புழு எனப் பல வகைகள் உண்டு. ஒவ்வொரு வகையிலும் ஆண், பெண் என இரண்டு இனமுண்டு. பெண் புழு இடும் முட்டைகள் மனித மலத்தின் வழியாக நிலத்துக்கு வந்து, மண்ணோடு மண்ணாகக் கலந்துவிடும். குழந்தைகள் விளையாடும்போது கை விரல் நகங்களில், அவை புகுந்துகொள்ளும். கைகளைச் சுத்தப்படுத்தாமல் உணவைச் சாப்பிடும்போது, உணவுடன் முட்டைகள் சிறுகுடலுக்குச் சென்று, லார்வாக்கள் எனும் தோற்றுவளரிகளைப் பொரிக்கும்.

ஒவ்வொரு லார்வாவும் சிறுகுடலின் சுவரைத் துளைத்து, ரத்தத்தில் கலந்து, கல் லீரலுக்குச் சென்று, சுமார் நான்கு நாஷ்யீகள் அங்கே தங்கும். பிறகு, அங்கிருந்து இதயத் துக்குச் சென்று நுரையீரலுக்குள் நுழையும். அங்கிருந்து உணவுக் குழாய்க்கு வரும். மீண்டும் இரைப்பை வழியாகக் குடலுக்கு வந்து சேரும் இந்தச் சுற்றுலாவுக்கு, மூன்று மாதங்கள் எடுக்கும். அதற்குள் லார்வா கட்டத்தில் இருந் தவை முழுப் புழுக்களாக வளர்ந்துவிடும். அதற்குப் பிறகுதான் உடலுக்குத் தொல்லை கொடுக்கத் தொடங்கும்.

பாதத்தைத் துளைக்கும் புழு

கொக்கிப் புழுவின் லார்வாக்கள் மட்டும் நம் பாதத்தைத் துளைத்துக் கொண்டு நேரடி யாகவே ரத்தத்தில் கலந்து, கல்லீரலுக்குச் சென்று இதயம், நுரையீரல், உணவுக்குழாய், இரைப்பை வழியாகக் குடலுக்கு வந்து, முழு புழுக்களாக வளர்ந்து பிரச்சினைகளை உரு வாக்குகின்றன.
இப்படிக் குடல் புழுக்கள் முட்டை, லார்வா, புழு என மூன்று பிறப்புகளை எடுத்திருக்கும். நம் குடலில் மட்டுமில்லாமல் உடலின் பல பகுதிகளில் இவை சுற்றிக்கொண்டிருக்கும். இவற்றில் முட்டையும் லார்வாவும் குட லின் சுவர்களில் அட்டைப் பூச்சிபோல் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும். கொக்கிப் புழுக்களின் வாயில்கொக்கிபோன்றஅமைப்புகள்இருப்ப தால், சுவரில் ஆணி அடித்துத் தொங்க விட்டதுபோல் குடல் சுவரில் அவை தொங்கிக் கொண்டிருக்கும். ஆகவே, குடல் புழுக்களைப் பேதி மருந்து கொடுத்து ஒழிக்க முடியாது.

என்ன செய்யவேண்டும்?

குடல் புழுவை ஒழிப்பதற்கான மருந்துகள் பெரியவர்களுக்கு மாத்திரையாகவும், குழந் தைகளுக்குத் திரவ வடிவ மருந்தாகவும் கிடைக்கின்றன. சுயமாக மருந்து கடைகளில் மாத்திரை வாங்குவதைவிட, எந்தப் புழுவின் பாதிப்புள்ளது என்பதை மலப் பரிசோதனை மூலம் தெரிந்துகொண்டு, அதற்கேற்ப மருத் துவர் பரிந்துரைப்படி மருந்து சாப்பிட்டால் குடல் புழுக்கள் 90 சதவீதம் ஒழிந்துவிடும்.
முக்கியமாகக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதில் உள்ளது. குடல் புழு பிரச்சினைக்கு முதலில் சாப்பிடும் மாத்திரையோடு பலரும் சிகிச்சையை நிறுத்திக் கொள்கின்றனர். இந்த மாத்திரையின் பலனால், குடலில் முழு வளர்ச்சி பெற்ற புழுக்கள் மட் டுமே இறக்கும். உடலில் லார்வா பருவத்தில் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் புழுக்கள் முதலில் சாப்பிட்டமாத்திரையால்அழிவதில்லை. இந்த லார்வாக்கள் புழுக்களாக வளர்ச்சி பெற்று குடலுக்கு வந்ததும் மறுபடியும் தொல்லை கொடுக்கும்.

சுத்தம் மிக முக்கியம்!

இந்தப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண முதலில்ஒருமுறை மாத்திரை/மருந்துசாப் பிட்ட பிறகு, இரண்டிலிருந்து  மூன்று வாரங்களுக்குள் மறுபடியும் ஒருமுறை குடல் புழுவுக்கு மாத்திரை/ மருந்து சாப்பிட வேண்டும். இப்படி ஒரு பின் சிகிச்சையை எடுக்கத் தவறுவதால்தான் பலருக்கும் குடல் புழு தொல்லை நீடிக்கிறது.

மேலும், குடும்பத்தினர் அனைவரும் ஒரே வேளையில் குடல் புழுவுக்குச் சிகிச்சை பெறுவது மிகவும் நல்லது. குடும்பத்தின் மற்ற உறுப்பினர்களுக்குக்குடல்புழுவுக்கானஅறி குறிகள் இல்லை என்றாலும்கூட, இப்படி சிகிச்சை எடுக்கலாம். தவறில்லை. எல்லாவற்றையும்விட முக்கியமானது: சுயசுத்தம் காப்பது, குறிப்பாகக் கைகளைச் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்வது, சுற்றுப்புறத்தைச் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்வது, வெளியில் செல்லும்போது காலணி அணிந்து கொள்வதுதான் குடல் புழுத் தொல்லைக்கு 100 சதவீதம் முடிவு கட்டும்.


ஒருவருக்கு மாரடைப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புள்ளதா என்பதை முன்னரே தெரிவிக்க பயோமார்க்கர் பரிசோதனை உள்ளது. இது அனைவருக்கும் அவசியமில்லை. முதலில் பயோமார்க்கர் என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம்.

பயோமார்க்கர் - எச்சரிக்கை மணி

உடலில் குறிப்பிட்ட நோய் உள்ளது அல்லது நோய் வர வாய்ப்புள்ளது என்பதை உறுதிப்படுத்தும் உடலியல் உயிர்ப் பொருளுக்கு ‘பயோமார்க்கர்’ என்று பெயர். இது புரதம், கொழுப்பு, மரபணு, என்சைம் என எதுவாகவும் இருக்கலாம். களவுபோன வீட்டில் கைரேகைகளைப் பார்த்துத் திருடனைக் கண்டுபிடிப்பதுபோல, ஒருவர் ரத்தத்தில் குறிப்பிட்ட பயோமார்க்கர் காணப்பட்டால் அவருக்கு அந்த பயோமார்க்கருக்குரிய நோய் உள்ளது என்று முடிவு செய்யப்படும். அதன்மூலம் ஆரம்பகட்டத்தில் உள்ள நோய்களைக் கண்டுபிடித்துத் தடுத்துவிடலாம்.

மாரடைப்புக்கான பயோமார்க்கர்கள் 

1. ஹோமோசிஸ்டீன் பயோமார்க்கர்

ஹோமோசிஸ்டீன் என்பது ஓர் அமினோ அமிலப்புரதம். இது 100 மில்லி ரத்தத்தில் 12 மைக்ரோமோல்ஸுக்குக் கீழ் இருந்தால் இயல்பு அளவு. இது 16 மைக்ரோமோல்ஸ் அல்லது அதற்கும் அதிகமாக உள்ளவர்களுக்கு மாரடைப்பு ஏற்படும் ஆபத்து நான்கு மடங்கு அதிகம் என்று அமெரிக்க இதயநலக் கழகம் உறுதி செய்துள்ளது.

குடும்பத்தில் இளம் வயதிலேயே மாரடைப்பால் யாரேனும் மரணம் அடைந்திருந்தால், அந்தக் குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் அனைவருமே இந்தப் பரிசோதனையை ஆண்டுதோறும் செய்துகொள்வது நல்லது.

2. லிப்போ புரோட்டீன்  ஏ பயோமார்க்கர்

இது ஒரு வகை கொழுப்புப் புரதம். இதயத்துக்குக் கெட்ட கொலஸ்டிராலைச் சுமந்து செல்கிற ரத்த வாகனம். இது தமனி நாளங்களைப் புண்ணாக்கி ரத்த உறைவை அதிகப்படுத்தும். மற்றவர்களைவிட பரம்பரையில் மாரடைப்பு ஏற்பட்ட குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள், சிறுநீரகப் பிரச்சினை, ஈஸ்ட்ரோஜன் பிரச்சினை, கட்டுப்படாத நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்களுக்கு இதன் அளவு அதிகரித்து மாரடைப்பை வரவேற்கும். 100 மில்லி ரத்தத்தில் இது 20-லிருந்து 30 மில்லி கிராம்வரை இருக்க வேண்டும். இதன் அளவு அதிகரித்தால் இதயத்துக்கு ஆபத்து என்கிறது சர்குலேஷன் எனும் மருத்துவ ஆய்விதழ்.

3. அப்போலிப்போ புரோட்டீன்  பி பயோமார்க்கர்

இதில் இரு வகை உண்டு. அப்போலிப்போ புரோட்டீன்  பி 48, அப்போலிப்போ புரோட்டீன்  பி 100. இரண்டாவதுதான் இதயத்துக்கு ஆபத்தைத் தருகிறது. இதன் அளவு அதிகரித்தாலும் மாரடைப்புக்கு வாய்ப்புள்ளது.

4. ஃபைப்ரினோஜன் பயோமார்க்கர்

நம் ரத்தம் உறைவதற்குத் தேவைப்படும் ஃபைப்ரினோஜன் எனும் சத்துப்பொருள் 100 மில்லி ரத்தத்தில் 150-லிருந்து 400 மில்லி கிராம்வரை இருக்க வேண்டும். இந்த அளவு அதிகமானால் இதயத்துக்கு எந்த நேரத்திலும் ஆபத்து வரலாம். எவ்வாறெனில், இயல்பான ரத்த ஓட்டத்தில் தட்டணுக்கள் தனித்தனியாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும். ஆனால், ஃபைப்ரினோஜன் அதிகமாக உள்ளவர்களின் ரத்த ஓட்டத்தில் இவை ஒரு திராட்சைப் பழக்கொத்துபோல ஒட்டிக்கொண்டு ஓடும். அப்போது இதயத் தமனி போன்ற மிகச் சிறிய ரத்தநாளங்கள் எளிதில் அடைத்துக்கொள்ளும், இதனால் மாரடைப்பு ஏற்படும்.

5. ட்ரோப்போனின் பயோமார்க்கர்

தற்போது மாரடைப்பை முன்னரே அறியப் பயன்படும் முக்கியமான பரிசோதனை இதுதான். ட்ரோப்போனின் அய் மற்றும் டி  எனும் புரதங்களின் அளவை ரத்தத்தில் அளந்து இதயத்தின் நிலைமையை அறிந்துகொள்ள இது உதவுகிறது. இதன் அளவு பொதுவாக மாரடைப்புக்கான சிறு அறிகுறிகள் ஏற்பட்ட நான்கு மணி நேரத்தில் அதிகரிக்கத் தொடங்கி, இரண்டு வாரங்களுக்கு அதே அளவில் நிலைத்திருக்கும்.

6. கிரியேட்டின் பாஸ்போகைனேஸ் பயோமார்க்கர்

கிரியேட்டின் பாஸ்போகைனேஸ்  எனும் என்சைமை அளந்தும் மாரடைப்பை முன்னரே அறிய முடியும். இதன் இயல்பு அளவு 10 முதல் 120  னீநீரீ/லி.  இந்த அளவு அதிகமானால் மாரடைப்புக்கான சாத்தியம் உள்ளது என அறியலாம்.

யாருக்கு அவசியம்?

மாரடைப்புக்கான பயோமார்க்கர் பரிசோதனைகள் எல்லோருக்கும் பயன்தரக்கூடியதுதான் என்றாலும், பரம்பரையாக மாரடைப்பு நோய் உள்ளவர்கள், நாட்பட்ட புகைப் பழக்கம், கட்டுப்படாத உயர் ரத்த அழுத்தம், நீரிழிவு நோய், உடற்பருமன்,  அதிக மன அழுத்தம், ரத்தத்தில் அதிகக் கொழுப்பு உள்ளவர்கள் தங்களுக்கு மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கான ஆபத்து உள்ளதா என்பதை முன்னதாகவே தெரிந்துகொள்ள, மேற்கண்ட பரிசோதனைகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். முன்னெச்சரிக்கையாக இருந்து ஆபத்தைத் தவிர்க்கலாம்.


ட்ரான்சியன்ட் ஸ்மார்ட்போன் பிளைண்ட்னஸ் என்ற பிரச் சினையைப் பற்றி கேள்விப் பட்டிருக்கிறீர்களா?  
நம்மில் பலருக்கு இந்தப் பிரச் சினை வரும் அபாயம் அதிக முள்ளது. பகல் இரவு பாராமல் செல்போனில் வசிக்கும் ஜீவி களின் கவனத்துக்கு - தினமும் இரவில் தூங்கும்போது படுத்தபடியே இடதுபக்கம் சாய்ந்து, வலது கண்ணால் ஸ்மார்ட்போன் ஸ்கிரீனை தொடர்ச்சியாக பார்ப்பவர்களுக்கு தற்காலிகமாக பார்வை இழப்பு ஏற்படுமாம். அதன் பெயர் தான் ட்ரான்சியன்ட் ஸ்மார்ட்போன் பிளைண்ட்னஸ் என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள்.

முகத்தின் இடது புறம் தலையணையில் புதைந்திருக்க, வலது கண்ணால் சிரமப்பட்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஸ்கீரீனை நீண்ட நேரம் உற்றுப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பதால் விளையும் விபரீதம் இது.

சரியாக உறங்காமல், விடியும் முன்பே விழித்து, படுத்த நிலையி லேயே ஸ்மார்ட்போனைப் பார்ப்பதை தொடர் பழக்கமாகக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் இப்பிரச்சினை என்கிறது ஒரு ஆராய்ச்சி. இரவில் உறங்காமல் ஸ்மார்ட்போனை மேற்சொன்ன விதத்தில் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு தற்காலிக பார்வையிழப்பு பிரச்சினை ஏற்படுவதாக மருத்துவர்களும் உறுதி செய்தனர்.

லண்டனில் உள்ள மூர்ஃபீல்ட்ஸ் கண் மருத்துவமனை மருத்துவர் ஓமர் மஹ்ரூ கூறுகையில், ‘சூரிய வெளிச்சத்தை பார்த்துக் கொண்டிருந்த பின், சட்டென்று அறைக்குள் நுழையும் போது, சில கணங்களுக்கு கண் பார்வையே மங்கலானது போலக் காட்சிகள் தெளிவற்று இருக்கும். எந்தளவுக்கு பளிச்சென்ற வெளிச்சத்தை நேரடியாக விழித்திரை சந்தித்ததோ, அதே அளவுக்கு சாதாரண நிலையில் இக்குருட்டுத்தன்மை நீடிக்கும்.

ஸ்மார்ட்போனில் பளிச்சென்ற ஸ்கீரினில் செய்திகளை தொடர்ந்து பார்த்தபடி இருந்துவிட்டு, வெளியில் வரும் போது, சாதாரண வெளிச் சத்தில் காட்சிகள் தெளிவாக தெரியாது. சில கணங் களுக்குப்பின் இது சரியாகி கண் பார்வை இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிவிடும். ஆனால் இதையே தொடர் பழக்கமாகக் கெண்டிருந்தால் விழித்திரை பிரச்சி னைகள் ஏற்பட்டு நிரந்தரமாக பார்வையிழப்பும் ஏற்படலாம்‘ என் கிறார்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள்.

தூங்குவதற்கு அரை மணி நேரம் முன்பாக தொலைக்காட்சி, கணினி மற்றும் ஸ்மார்ட் போன் என எந்த வெளிச்ச திரையையும் பார்க்காமல் கண்களை மூடி சற்று நேரம் ரிலாக்ஸ் செய்துவிட்டு அதன் பின் உறங்கச் சென்றால் நிச்சயம் இந்த பிரச்சினை ஏற்படாது.

 

உங்கள் வயிற்றில் பிரச்சினைகள் இருக்கிறதா?

உணவுப் பழக்கத்தில் தொடங்கி சில பழக்கவழக்கங்களால்தான் வயிற்றில் அடிக்கடி பிரச்சினைகள் ஏற்படுகின்றது. இதிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி?

உணவு சாப்பிடும் போது வேறு எந்த வேலையும் செய்யக் கூடாது. சிலர் புத்தகங்கள் படித்துக் கொண்டோ, டிவி பார்த்துக் கொண்டே ஏனோ தானோவென்று சாப்பிடுவார்கள். அது தவறு. சிலர் சாப்பிடும் போது கோழி விழுங்கு வதைப் போல அவசர அவசரமாக மொத்த உணவையும் விழுங்கி வைப்பார்கள். இதுவும் தவறு. இதனால் அவர்கள் உணவுடன் சேர்த்து காற்றை வயிற்றுக்குள் அனுப்புவதால் வயிறு உப்புசம் அடையும்.  உணவை கவனத்துடன் நன்றாக மென்று விழுங்க வேண்டும். உடலின் நீர்ச்சத்து எப்போதும் சரியான அளவில் இருக்கும்படி பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு திரவ உணவும் சரிசதவிகிதம் உணவாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்கவேண்டும். உடலுக்குத் தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிக்காமல் இருந்தால் வயிற்றில் பிரச்சினைகள் உண்டாக்கி, வீக்கத்தை ஏற்படுத்திவிடும்.

க்ளூட்டன் நிறைந்த உணவுப் பொருட்களான கோதுமை, பார்லி, சோயா ஆகிய உணவுகளை அடிக்கடி சாப்பிடுவதால் சிலருக்கு வயிறு வீங்கிவிடும். எனவே இவற்றை தவிர்த்து காய்கறிகள், பழங்களை அன்றாட உணவில் அதிகம் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். சிலருக்கு வாயுக் கோளாறுகள் இருக்கும். உருளைக் கிழங்கு, துவரம் பருப்பு, கொண்டைக் கடலை, பன்னீர், சீஸ் போன்ற கொழுப்பு சத்து நிறைந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். தவிர்க்க முடியாமல் சாப்பிட்டு விட்டால், நீராக கரைத்த மோரில் சிறிதளவு சீரகப் பொடி, பெருங்காயப் பொடி சேர்த்து குடித்தால் வயிற்றில் சேர்ந்த வாயு வெளியேறி வீக்கம் குறையும்.

வேலை நேரத்தில் சிறுநீர் வரும்போது சிலர் அப்புறம் போகலாம் என்று அடக்கிக் கொள் வார்கள். இது தவறு. சீரான இடைவெளியில் தவறாமல் சிறுநீர் அல்லது மலத்தை வெளி யேற்றாமல் இருந்தால், வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சினைகள் ஏற்படும்.

உடல் எடையை குறைக்க மாத்திரை உட்கொள்ளலாமா?

உடல் எடையைக் குறைக்கும் மாத்திரைகளால் பல பக்கவிளைவுகள் ஏற்படுவது உண்மைதான். மருத்துவரின் பரிந்துரை இல்லாமல் மாத்திரைகளை உட்கொள்வது தவறு.
மாத்திரை என்ன செய்கிறது?

உடல் எடையைக் குறைப்பதற்காகப் பரிந்துரைக்கப்படும் மாத்திரைகள் பொதுவாக மூன்று வழிகளில் வேலை செய்கின்றன. ஒன்று, பசியைக் குறைக்கின்றன. இதனால், நாம் சாப்பிடுவது குறைகிறது. இரண்டாவதாக, குடலில் கொழுப்புச் சத்து உறிஞ்சப்படுவதை அவை தடுக்கின்றன. இதனால், கொழுப்பு உடலில் சேருவது குறைகிறது. மூன்றாவதாக, எந்நேரமும் வயிறு நிரம்பிய உணர்வைத் தருகின்றன. இதனால் அதிகம் சாப்பிட முடிவதில்லை. நாம் குறைந்த உணவை சாப்பிட்டவுடனேயே வயிறு நிரம்பிவிடுகிறது. இம்மாதிரியான காரணங்களால் உடல் எடை அதிகரிப்பது தடுக்கப்படுகிறது.

ஒருவர் எடைக் குறைப்பு மாத்திரையை உட்கொள்வதற்கு முன்னால், அவருடைய உடல் பருமன் அடைந்திருப்பதற்கான அடிப்படைக் காரணத்தைத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். அந்தக் காரணத்தைக் களைவதற்கு சிகிச்சை பெற வேண்டும். பொதுவாக, ஒருவரின் பி.எம்.அய். 30-க்கு மேல் இருந்தால்தான் உடல் எடைக் குறைப்பு மாத்திரையை மருத்துவர்கள் பரிந் துரை செய்வார்கள்.

பக்க விளைவுகள் என்னென்ன?

இந்த மாத்திரைகள் குடலில் இயங்குவதால் வயிறு உப்புசம், வாய்வு சேருதல், வயிற்றில் இரைச்சல் போன்ற சாதாரண பக்கவிளைவுகள் ஆரம்பத்தில் தோன்றும். வாய் உலர்வது, மலச்சிக்கல், லேசான தலைவலி, கிறுகிறுப்பு போன்ற தொல்லைகளும் அடிக்கடி ஏற்படும். போகப்போக, கல்லீரலை இவை தாக்கும். அப்போது செரிமான நீர்கள் சுரப்பது குறையும்.

இதன் விளைவால், உணவுச் செரிமானம் ஆவது பாதிக்கப்பட்டு, கொழுப்புச் சத்து மட்டுமன்றி, மற்ற சத்துகளும் உடலுக்குக் கிடைக்காமல் போகும். இதனால், உடல் சோர் வடையும். வழக்கமான பணிகளை மேற்கொள்ள முடியாது. நீரிழிவு உள்ளவர்கள் இந்த மாத்திரைகளை உட்கொண்டால், அடிக்கடி ரத்தச் சர்க்கரை குறைந்து மயக்கம் வரும்.

மேலும், இந்த மாத்திரைகளை உட்கொண்டால், இதய நோய், உயர் ரத்தஅழுத்தம், மன அழுத்தம், வலிப்பு நோய், உறக்கமின்மை போன்றவற்றுக்கு உட்கொள்ளும் மாத்திரை களின் செயல்பாட்டையும் பாதிக்கும். வைட்டமின் மாத்தி ரையைக்கூட எடைக் குறைப்பு மாத்திரைகளை உட்கொள் வதற்கு 2 மணி நேரத்துக்கு முன்பாக உட்கொண்டால்தான், பலன் தரும். எடைக் குறைப்பு மாத்திரையோடு எந்த மாத்திரையையும் ஒரே நேரத்தில் உட்கொள்ளக் கூடாது. அப்படி உட்கொண்டால், எந்த மாத்திரையும் பலன் தராது.
யார் உட்கொள்ளக்கூடாது?

குழந்தைகள், கர்ப்பிணிகள், கர்ப்பத்துக்குத் தயாராகும் பெண்கள், பாலூட்டும் அம்மாக்கள், முதியவர்கள் ஆகியோர் எடைக் குறைப்பு மாத்திரைகளைக் கண்டிப்பாக உட்கொள்ளக் கூடாது. ஏற்கெனவே, உயர் ரத்தஅழுத்தம், இதயநோய், வலிப்பு நோய், மன நோய் உள்ளவர்கள் இந்த மாத்திரைகளை உட்கொள்ளக் கூடாது.

அது மட்டுமில்லாமல் எடைக் குறைப்பு மாத்திரை எதுவாக இருந்தாலும் உட்கொள்ளத் தொடங்கிய 3 மாதங்களில் 5 சதவீதம்கூட எடை குறையவில்லை என்றால், அதற்குப் பிறகு அதை உட்கொள்வது வீண். ஏனென்றால், இந்தக் காலகட்டத்துக்குள் பலன் கொடுக்காத மருந்து, அதற்குப் பிறகு கண்டிப்பாக பலன் கொடுக்காது.

இன்னொன்று, எடைக் குறைப்பு மாத்திரைகளை மருத்து வர்கள் பரிந்துரைக்கும்போது உணவுக் கட்டுப்பாட்டையும், உடற்பயிற்சியின் அவசியத்தையும் கட்டாயம் கூறுவார்கள். அவற்றை முறையாகப் பின்பற்ற வேண்டும். ‘மந்திரம் போட்டு மாங்காய் பறிக்கலாம்‘ என நினைப்பது எவ்வளவு தவறோ, அந்த அளவுக்கு எடைக் குறைப்பு மாத்திரையை உட் கொண்டால் உடல் எடை குறைந்துவிடும் என்று நம்புவதும் தவறுதான். எடையைக் குறைப்பதில் மாத்திரைகளின் பங்கு 20 சதவீதம் என்றால், மீதி 80 சதவீதம் உணவுக்கும் உடற்பயிற்சிக்கும் உண்டு. இந்த 20 சதவீதப் பலனுக்காக எடைக் குறைப்பு மாத்திரையை மட்டும் உட்கொண்டு, பக்க விளைவுகளைப் பரிசாகப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா என்று யோசிக்க வேண்டும்.

என்ன செய்ய வேண்டும்?

தைராய்டு பிரச்சினை, இரண்டாம் வகை நீரிழிவு போன்ற காரணங்களால் உடல் பருமன் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றால், முறையான சிகிச்சை எடுக்க வேண்டும். உடல் பருமனுக்குக் காரணம் எதுவானாலும், அவரவர் உடல் எடைக்குத் தேவைப் படும் கலோரிகளைக் கணக்கிட்டு, ஆரோக்கிய உணவுத் திட்டம் ஒன்றைத் தயாரித்து, அதற்கேற்ப உணவு முறையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். முக்கியமாக, கொழுப்புள்ள உணவைக் குறைக்க வேண்டும். எண்ணெய்ப் பண்டங் களையும் நொறுக்குத் தீனிகளையும் ஓரங்கட்ட வேண்டும். மென்பானங்கள், குளிர்பானங்கள், மது அருந்துவதை நிறுத்த வேண்டும். பகல் தூக்கத்தைக் கைவிட வேண்டும்.

தினமும் நடைப்பயிற்சி, உடற்பயிற்சி, யோகாசனம் போன்றவற்றில் ஏதாவது இரண்டு விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இவற்றை முறைப்படி தொடர்ந்து பல மாதங்களுக்குப் பின்பற்றினால்தான் எடை குறையும். இதற்கு அதிகம் பொறுமையும் வேண்டும்


நம் "பாரத புண்ணிய பூமியில்"  மூட நம்பிக்கை தொற்று நோய்களைப் போல மிக வேகமாகப் பரவுவன எவையும் அல்ல!

செங்கற்களை ஏற்றிச் செல்லும்  வண்டியிலிருந்து சாலையில் இரண்டு செங்கற்கள் விழுந்து விட்டால் அதைத் தூக்கி ஓரத்தில் வீசியெறிந்து விட்டுச் செல்லும் பகுத்தறிவுள்ள மனிதர்கள் வெகு வெகுக் குறைவு.

பின்னால் நடந்து வந்த பக்தி போதை ஏறிய 'அர்த்தமுள்ள ஹிந்துவாக' இருந்தால், உடனே அதனை அங்கே நட்டு அக்கற்களின் மீது குங்குமம், மஞ்சள் பூசி, ஏதாவது உடைந்த  'பேல்கட்டு' தகடு ஒன்றில் சூலம் அடித்து, நட்டு வைத்து விட்டு 'செங்கலீசுவரர்' என்று பெயரிட்டு  அழைத்தால் உடனே அங்கே செல்ல, முதலில் 100, பிறகு 1000, பின் 10 ஆயிரம் இப்படி பக்த கோடிகள் திரண்டு விடுவர். ஒரு உண்டியல் - பக்கத்திலே கொட்டகை  - அருகே வந்து சம்மன் இல்லாது ஆஜரான அர்ச்சகர் அல்லது பூசாரி (அதிலும் ஆரியர் - திராவிடர் இன அடையாளம் உண்டு).

அடுத்த கட்டம் அதன் பெருமை, செங்கலீசுவரரின் சக்தி, மகிமை பற்றிய 'ஸ்தல புராணங்கள்' தீட்டப்படும்!

இதைத் தடுக்க வேண்டுமென்று ஊர் நலக் காப்பாளர்கள், பஞ்சாயத்து முதல் கார்ப்பரேஷன் அதிகாரிகள், ரெவின்யூ அதிகாரிகள், காவல்துறையினர் உட்பட, அதனை அப்புறப்படுத்தாவிட்டால், பரவசப்பட்ட பக்த கோடிகளுக்கான இடமாகவே மாறி விடும் விசித்திரக் காட்சி உண்டு!

உயர்நீதிமன்றம், உச்சநீதிமன்றம் வரை எத்தனையோ தீர்ப்புகள், நடைபாதைக் கோயில்களை அகற்றிடத் தந்தும் 'எந்த நடவடிக்கையும்' இல்லை!

நீதிமன்ற அவமதிப்புகூட இதற்கென தனி வேகத்தோடு செயல்படாத ஆமைத் தனம் அல்லது ஊமைத்தனம்; அதுதான் நம் நாட்டு துரைத்தனம்!

நேற்று கர்நாடகத்தில் திடீரென ஒரு புரளி - வதந்தி - "தாலிக் கயிற்றில்" ('மங்கள சூத்திரம்') பவழம் இணைத்திருந்தால், அதனால் கணவனுக்கு ஆகாதாம்; நோய் வருமாம்; ஆளே "காலி"யாகி விடுவானாம்! இப்படி ஒரு அச்சுறுத்தல் "குண்டைப்"போட்டவுடன் இதுவே வேகமாகப் பரவி விட்டது!

பல தாய்மார்கள் தங்கள் தாலியில் கோர்த்திருந்த பவழத்தை உடைத்து நொறுக்கிய பின்பே பெரு மூச்சு விட்டார்களாம்!
இதுபோன்ற மூடநம்பிக்கை 'சீசனுக்கு சீசன்' பலரால் கிளப்பி விடப்பட்டு தனி வியாபாரமாகவே செழிக்கிறது!
சில ஆண்டுகளுக்குமுன்பு திருப் பதியில் உள்ள பத்மாவதி தாயாரம்மாள் கழுத்தில் வெங்கடாசலபதியால்  - இல்லை இல்லை - உண்மையாக அங்குள்ள அர்ச்சகரால் - கட்டப்பட்ட தாலி திடீரென கீழே விழுந்து விட்டதாம்.

இது 'கெட்ட சகுனம்' மட்டுமல்ல; மாறாக, பல 'கட்டுக் கழுத்திகளுக்கு' அதாவது தாலி கட்டியுள்ள நம் பெண் களின் பதிகளுக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டு விடுமாம்!

உடனே பழைய தாலிக் கயிற்றை எடுத்துப் போட்டு புதிய தாலிக் கயிற்றை கட்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு வதந்தி - 'புருடா' கிளப்பி விடப்பட்டது.

உடனே தாலிக் கயிறு, மஞ்சள் எல்லாவற்றிக்கும் திடீரென்று 'கிராக்கி' நல்ல விலை - ஒரு கயிற்றுக்கு 200, 300, 500 ரூபாய் என்று வியாபாரம் 'கொட்டோ கொட்டுண்ணு' நடந்ததாம்!

அதுபோலவே காரைக்குடி பயிற்சி முகாமில்  தகவல் தெரிவித்த ஒரு மாணவர் அங்கே உள்ள வடுவூர் (மன்னார்குடி அருகே உள்ள வடுவூர் அல்ல) கிராமத்தில் பேய் பிசாசு, புரளி வெகுவாகப் பரப்பி கிராம மக்கள் பயத்தால் மிரண்டு போய் உள்ளதாகக் கூறினார்.

விரைவில் திராவிடர் கழகம் அங்கே சென்று மூடநம்பிக்கை ஒழிப்பு பகுத்தறிவுப் பிரச்சாரத்தைத் துவக்கும். பகுத்தறிவாளர் கழகம், திராவிடர் கழகம் ஆகியவற்றின் பொறுப்பாளர்கள் அந்த ஏற்பாட்டினைச் செய்ய வேண்டும்.

அறிவியல் மனப்பான்மை வளர்ப்பது ஒவ்வொரு குடி மகனின் அடிப்படைக் கடமை (Fundamental Duty Article 51A Constitution of India) கூறுகிறது. ஆனால் நடைமுறையில்....?

திராவிடர் கழகத்தைத் தவிர, பகுத்தறி வாளர்களைத் தவிர வேறு யார் இப்பணி செய்கின்றனர்!

உடல் நோய் தடுப்பை விட இந்த மனநோய், வதந்தி, மூடநம்பிக்கைகள் பெரும் ஆபத்தானவை. எளிதில் தீராத நோய் ஆகும். காற்றைவிட வேகமாகப் பரவும் எச்சரிக்கை.

நீரிழிவும் மன அழுத்தமும் ஒன்றுக்கொன்று நெருக்கமானவை... பிரிக்க முடியாதவை... நீண்டகாலமாக சர்க்கரை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் மனச்சோர்வு நோய் தாக்குவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கிறது. அதேபோல மனச்சோர்வு நோயால் அவஸ்தை பட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் அது சர்க்கரை நோயில் கொண்டு வந்துவிடும் அபாயமும் இருக்கிறது.மூன்று வேளையும் மூக்கைப் பிடிக்க சாப்பிட்டு விட்டு, எந்த வேலையும் செய்யாமல் புகை, மது போன்ற பழக்க வழக்கங்களுடன் உடலை குண்டாக்கிக்கொண்டே இருந்தால் பி.எம்.அய். எனப்படும் பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் அதிகரிக்கும். பி.எம்.அய் அதிகரிக்க அதிகரிக்க சர்க்கரை நோய் வரக்கூடிய வாய்ப்பும் அதிகம்.

சமீபத்தில் அமெரிக்காவில் நடத்தப்பட்ட ஓர் ஆய்வில் பத்து சதவிகிதம் பேருக்கு சர்க்கரை நோய் இருப்பதும் அதிலும் 60 வயதை நெருங்குபவர்களாக இருந்தால் சுமார் 23 சதவிகிதம்  பேருக்கு கண்டிப்பாக சர்க்கரை நோய் இருப்பதாகவும் கண்டறிந்திருக்கிறார்கள்.உடல் உழைப்பு இல்லாமை, உடல் பருமன் போன்றவை சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான காரணிகளாக சொல்லப்பட்டாலும் மேற்சொன்ன ஆய்வில் இன்னொன்றும் தெரியவந்தது. அது மனச்சோர்வு நோயால் சிரமப்பட்டாலும் சர்க்கரை நோய் வரும் வாய்ப்பு அதிகம் என்கிற உண்மையே. பெண்களாக இருப்பின் இந்த ரிஸ்க் இன்னும் அதிகம்.

அதாவது, மனச்சோர்வு பாதித்த ஆண்களைக் காட்டிலும் பெண் களுக்கு சர்க்கரை நோய் வரும் வாய்ப்பு அதிகம். இதையே மாற்றிப் போட்டு பார்க்கலாம். அதாவது, சர்க்கரை நோயிலிருந்து மனச்சோர்வு நோய். சர்க்கரை வியாதி இல்லாத பெண்களைக் காட்டிலும் சர்க்கரை நோய் இருக்கும் பெண்களுக்கு மனச்சோர்வு வருவதற்கு 29 சதவிகிதம் வாய்ப்பு இருப்பதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. 10 ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட 50 ஆயிரம் பேரிடம் நடத்தப்பட்ட தொடர் ஆய்வுகளின் முடிவுகள்தான் இவை.

எல்லாம் சரி, சர்க்கரை நோய் வந்தால் ஏன் மனச்சோர்வு வருகிறது? சர்க்கரை நோயினால் நமது உடலில் ஏற்படும் உயிர் வேதியியல் மாற்றங்கள் ஒரு காரணம். அந்த நோயுடன் நடத்தக்கூடிய வாழ்க்கை இருக்கிறதே... அது இன்னொரு காரணம். பாதிப் பேருக்கு மேல் தனக்கு சர்க்கரை இருக்கிறது என்று தெரியவந்த அந்த நாளில் ஏதோ உயிர்கொல்லி நோய் வந்ததைப் போன்று அதீத மனச்சோர்வுக்கு உள்ளாகிறார்கள். நேரத்துக்கு உணவு சாப்பிடலைன்னா குளுக்கோஸ் இறங்கிருது. முன்னாடி மாதிரி தாம்பத்தியத்திலும் ஆர்வம் இல்லை... என்ற ரீதியில் சர்க்கரை நோயாளிகள் புலம்புவதில் ஏகப்பட்ட நடைமுறை உண்மைகள் உண்டு.

எலும்புகள் வலுப்பட உட்கொள்ள வேண்டிய உணவுகள்

உடலுக்குத் தேவைப்படும் சத்துக்களில் கால்சியம் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. கால்சியம் குறைந்தால் எலும்புகள் பலவீனமடைவதோடு ரத்த செல்கள் உருவாவதிலும் பிரச்னைகள் ஏற்படும். பெரும்பாலும் மாதவிடாய் நிற்கும் காலத்தில் உள்ள பெண்களுக்கே கால்சியம் சத்து குறைபாடு வருகிறது என்ற நிலை மாறி, இன்று ஆண்களும் கால்சியம் குறைபாட்டால் பாதிக்கப் படுவது அதிகரித்து வருவதாக பல்வேறு ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்தக் குறைபாட்டை நீக்குவதற்கு கால்சியம் நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடுவதுடன், கால்சியம் சத்தை உடல் கிரகித்துக் கொள்வதற்குத் தேவையான வைட்டமின் டி சத்தும் நமக்கு அவசியம் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். எதிலெல்லாம் கால்சியம் மற்றும் வைட்ட மின் டி இருக்கிறது என்பதைத் தெரிந்துகொள்வோமா...

பாலில் கால்சியம் அதிகம் இருப்பது நாம் அறிந்ததே. அதனால், தினமும் ஒரு டம்ளர் பால் அருந்துவதை வழக்கமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். மருத்துவ ஆலோசனையின் பேரில் புரோட்டீன் பவுடர் கலந்தும் பால் அருந்தலாம். தயிரிலும் அதே அளவு கால்சியம் இருக்கிறது என்பதால் பால் பிடிக்காதவர்கள் தயிரை சாப்பிடலாம். முட்டை, வெண்ணெய் போன்றவற்றிலும் புரதத்துடன் கால்சியம் நிறைந்திருக்கிறது.

அதேபோல், உலர் அத்திப்பழத்தில் கால்சியம் மற்றும் இரும்புச் சத்துக்கள் உள்ளன. எனவே, நாள் ஒன்றுக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று அத்திப்பழத் துண்டுகளை சாப்பிடலாம். முக்கியமாக, அனைத்து கடல் உணவுகளும் கால்சியம் சத்துப்பொருளை உள்ளடக்கியவையே.

பாதாம், பிஸ்தா போன்ற பருப்புகளில் உடலுக்குத் தேவையான தாது உப்புகளுடன் கால்சியம், மெக்னீசியம், மாங்கனீஸ், பாஸ்பரஸ் போன்றவைகளும் காணப்படு கின்றன.

சாதாரணமாகக் கிடைக்கக்கூடிய 100 கிராம் ராகியில் 330 மில்லிகிராம் முதல் 350 மில்லி கிராம் கால்சியம் சத்து உள்ளது. அதேபோல் கருப்பு உளுந்து, சோயாபீன்ஸ், கொள்ளு போன்றவைகளிலும் கால்சியம் உள்ளது.

நான்கில் ஒரு குழந்தைக்கு ரத்தசோகை

இந்தியாவில் நான்கில் ஒரு குழந்தை ரத்த சோகையுடன் பிறப்பதாக     ஆய்வறிக்கை ஒன்று சமீபத்தில் கூறியிருக்கிறது. குறிப் பாக, தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ரத்த சோகையால் 51 சதவீதம் குழந் தைகள் பாதிக்கப் பட்டிருப்பதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் கூறியிருக் கிறது.குழந்தைகளிடம் அதிகரித்திருக்கும் ரத்தசோகை யைக் குறைக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிறார் மகப்பேறு மருத்துவர்.

ஆரோக்கியமான தாயால்தான் ஆரோக்கியமான குழந்தையைப் பெற்றெடுக்க முடியும். இதுதான் அடிப் படையான பிரச்னை. கருவுற்றவுடன் மருத்துவரை அணுகுவதில் தாமதம், தக்க சிகிச்சை மற்றும் பரிசோதனை எடுத்துக்கொள்வதில் இருக்கும் தொய்வு, சத்து மாத்திரைகளை சாப்பிடுவதில் அலட்சியம் காட்டுவது போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் கருவில் உள்ள குழந்தை பாதிக்கப்பட்டு ரத்த சோகையுடன் குழந்தை பிறக்கிறது. குழந்தை குறை மாதத்திலும் பிறக் கும். எடை குறைவாகவும், அதாவது 2 கிலோவுக்குக் குறைவாக இருக் கும். பிறந்த பிறகு பால் குடிக்கும் திறனும் பாதிக்கப்படும். மஞ்சள் காமாலை போன்ற நோய்களால் பாதிக்கப்படுவதற்கும் இது அடிப்படையான காரணமாக இருக்கிறது. தவழ்வது, நடப்பது போன்ற செயல்பாடுகளிலும் இந்த பாதிப்பு எதிரொலிக்கும்.

அதனால், கருவுற்ற முதல் நாளிலிருந்து மருத்துவரின் ஆலோசனையின்படி உணவு பழக்க வழக்கத்தை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். கர்ப்ப காலத்தில் தேவையான ஆலோசனையையும் சிகிச்சையையும் சரியாகப் பின்பற்ற வேண்டும். ஊட்டச்சத்து மாத்திரைகள் எல்லா அரசு மருத்துவமனைகளிலும் கிடைக்கிறது. இதை கருவுற்ற தாய்மார்கள் தவறாமல் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று எச்சரிக்கிறார்.

வெறும் வயிற்றில் பழங்களை சாப்பிடுவது நன்மையா?

பொதுவாக உணவு சாப்பிட்ட பிறகு, பழங்களை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. பழங்களை வெறும் வயிற்றிலேயே சாப்பிட வேண்டும். அவ்வாறு வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுவதால் நம் உடலின் நச்சுக்களை வெளியேற்றுவதிலும், எடை குறைப்பு மற்றும் உடலின் மற்ற செயல்களுக்கு தேவையான அதிகப்படியான ஆற்றலை தருவதிலும் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது.

பழம், வயிற்றிலுள்ள உணவு மற்றும் செரிமானத்துக்கு உதவும் சாறுகளுடனும் சேரும் நிமிடத்தில், அந்த முழு நிறையான உணவு கெட்டுப்போக ஆரம்பிக்கிறது. உணவுக்குப்பின் பழம் எடுக்கும்போது, பழமானது மற்ற உணவுடன் சேர்ந்து அழுகுவதால், வாயு உற்பத்தியாகி வயிறு ஊத காரணமாகிறது.

நரை முடி தோன்றுவது, தலையில் வழுக்கை விழுவது, நரம்புகளின் திடீர் எழுச்சி, கண்களின் கீழ் கருவளையம் தோன்றுவது இவையெல்லாமே, வெறும் வயிற்றில் பழங்கள் எடுத்துக்கொள்ளாததுதான்.  பழச் சாறு அருந்தும் தேவை ஏற்படும்போது, அவ்வப்பொழுது பழச் சாறுகளைப் பிழிந்தே அருந்த வேண்டும்.

டின், பாக்கட் மற்றும் பாட்டில் இவற்றில் அடைக்கப் பட்ட ரெடிமேட் பழச்சாறுகள் வேண்டவே வேண்டாம். சூடாக்கப்பட்ட பழச்சாறுகளையும் குடிக்க கூடாது. பதப்படுத்தப்பட்ட, சமைத்த பழங்களில் உள்ள விட்டமின்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்படுகின்றன.

நமக்கு அதன் சுவை மட்டுமே கிடைக்கும். பழச்சாறு அருந்துவதை விட, பழங்களை முழுதாக சாப்பிடுவது மிகவும் நல்லது. பழச்சாறு குடிக்கும்போது, மடமடவென குடிக்காமல், மெதுவாக சிறிது சிறிதாக அருந்த வேண்டும்.

ஏனென்றால், பழச்சாற்றை விழுங்குவதற்கு முன், அதனை வாயிலுள்ள உமிழ் நீரோடு நன்கு கலக்கச்செய்து பின்னர் உள்ளே அனுப்ப வேண்டும். இப்படி செய்யும் போது, உடல் உறுப்புகளை சுத்தம் செய்யும். உடலில் இருந்து நச்சுக்களை வெளியேற்றும்.

Banner
Banner