பகுத்தறிவு

17.11.1929 - குடிஅரசிலிருந்து...

இராமாயணம் என்னும், ஒரு பார்ப்பனியத் திற்கு ஆதாரமான புராணத்தை பார்ப்பனர்கள் சர்வ வல்லமை உள்ள கடவுளாகிய மகாவிஷ்ணு என்பவரின் அவதாரமாகிய ராமன் என்னும் ஒரு கடவுளின் சரித்திரமென்றும், அதில் கண்ட விஷயங்கள் எல்லாம் அப் படியே நிகழ்ந்தது என்றும், அந்த ராமன் நடந்துகொண்டதாக அப்புராணத்தில் சொல் லப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் கடவுளால் உலக நன்மையின் பொருட்டு துஷ்டநிக்கிரகம் சிஷ்ட பரிபாலனத்திற்காக நடத்தப்பட்ட உண் மையான நடவடிக்கைகள் என்றும், இந்திய மக்களுக்குப் பார்ப்பனர்களால் போதிக்கப் பட்டு  ஒரு பார்ப்பனரல்லாத வித்துவானைக் கொண்டு அந்த புராணத்தை அதுபோலவே, அதாவது ராமன் கடவுள் அவதாரம் என்ற கொள்கைப்படியே, ஒரு காவியம் பாடச் செய்து, அதை வழக்கத்திலும், நித்திய வாழ்க்கையிலும் இராமாயணம் படிப்பதும் கேட்பதும் புண்ணியம் என்றும் மோட்சம் தரத்தக்கதென்றும் சொல்லி ஏமாற்றி, இந்திய மக்களைத் திண்ணைகள்தோறும் இராமாயண காலட்சேபமும் சீதா கல்யாண உற்சவமும், பட்டாபிஷேக உற்சவமும் செய்யச்செய்து, அதனால் ஏற்படும் வருமானம் எல்லாம் பார்ப்பனர் குதிருக்கே போய்ச் சேரும்படியும் செய்துகொண்டு வந்திருப்பதுடன், அந்த இராமாயணக் கதையில் சொல்லியுள்ளபடியே இராமாயணத்தில் வரும் ராமனுக்கு ஒரு ஆயிரம் கோயில்களும், லட்சுமணன், பரதன், சத்துருக்கணன் ஆகியவர்களுக்கு ஆளுக் கொரு ஆயிரமாயிரம் கோயில்களும் அனுமா ராகிய குரங்குக்கு ஒரு பதினாயிரம் கோயில்களும், மற்றவைகளுக்கு நகை என்றும், வாகனம் என்றும் மண்டபம், சப்பரம், தேர் என்றும் மேளம், தாளம், தாசி, பூஜை உற்சவம் என்றும், மற்றும் இவை போன்றவைகளுக்கு என்றும் முதலாகியவைகளுக்கு வருஷம் கோடிக்கணக்கான ரூபாய்கள் செலவு செய்வதும் இவற்றில் பெரும்பகுதி பார்ப்பனத் தொந்தியில் விழும்படியாகவும் செய்து, மற்றும் வீடுகள் தோறும் ராமன் படமும், சீதை படமும், அனுமான் படமும், சுவர்களில் தொங்க விட்டு, அதற்கு புஷ்பம், கற்பூரம், தேங்காய், பழம் பூஜையும் நடந்து வரும் படியாகவும் செய்யப்பட்டு இன்றைய தினமும் வழக்கத்தில் நடந்தும் வருவதை எவரும் மறுக்க முடியாது. இது மாத்திரமல்லாமல் ராமன் பிறந்த ஊர் என்றும், அவன் ஆண்ட ஆட்சிகள், தர்மம் என்றும், அவன் கட்டின பாலமென்றும், அவன் கும்பிட்ட சாமி என்றும்,  பல இடங்களையும் கற்பனை செய்து, அவற்றிற்கும் மகத்துவம் கொடுத்து மக்கள் அணுகிச் செல்வதும், அவைகளைப் பார்ப்பதும் புண்ணியம் என்றும் மோட்சம் என்றும் இஷ்ட சித்தியாகம் என்றும் சொல்லி நம்பச் செய்து, அதன் மூலமாகவும், மக்களுக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாயும் செலவு உண் டாக்கப்பட்டு வருகின்றதையும் யாரும் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது.

இவை மாத்திரமல்லாமல், ராமன், லட்சுமணன், சீதை முதலியவர்களுக்கு பார்ப்பன அடையாளமும், மற்ற, அதாவது இராவணன், கும்பகர்ணன், தாடகை, சூர்ப் பனகை முதலியவர்களுக்கு பார்ப்பனரல்லா தார் அடையாளமும் பெயர்களும், அது போலவே, அருவருக்கத்தக்கதாகவும் கெட்ட கருத்துக்கள் கொண்டதாகவும் கற்பித்து அவற்றை தேவர் அசுரர் என்பது போலவும், பிராமணர் சூத்திரர் என்பது போலவும் கருத் துக்களையும் ஏற்றி அதாவது இப்போது பார்ப் பனர்கள் என்பவர்கள் எல்லாம் தேவர்களைக் கருதும்படியும், இப்போது அவ்வொழிந் தவர்கள் அசுரர்களாகக் கருதும்படியும் சூழ்ச்சி செய்து, அதையும் நமது மக்கள் மனத்திற்குள் புகுத்தி விட்டார்கள்.

எனவே இப்பேர்ப்பட்ட புரட்டுகளையும் அயோக்கியத்தனங்களையும் பெரும்பான் மையான நம்மக்களுக்கு ஏற்பட்ட இழிவையும் ஒழிக்கக் கருதி, மேற்கண்ட மாதிரியான மூடநம்பிக்கையிலும், பாமரத் தன் மையிலும் ஈடுபட்டு நஷ்டமடைந்து மானமற்று மிருகங் களிலும் கேவலமாய் பிழைக்கும் மக்களின் மடமையை நீக்க வேண்டுமென்ப தாய் இராமாயண ஆராய்ச்சி என்றும், இரா மாயண புரட்டு என்றும், இரா மாயண ஆபாச மென்றும், இராமாயண இரகசியமென்றும், மற்றும் பலவிதத் தலைப்புகளின் கீழ் அப்புரட்டுகளைச் சுயமரியாதை உணர்ச்சி யுள்ள பல பெரியோர்களும் அறிஞர்களும் கொஞ்ச காலமாய் வெளிப்படுத்தி வரும் விஷயங்கள் யாவரும் அறிந்ததாகும்.

இவ்வித வெளியீடுகளுக்கு நாட்டில் ஏற்பட்டஎதிர்ப்புகளும், தடைகளும் கொஞ்சமல்லவென்பதும் பொதுமக்கள் உணர்ந்ததே யாகும்.

அவர்கள் இதுவரை இராமாயணத் தினால் ஆதிக்கம் பெற்று வயிறு வளர்த்து வரும் பார்ப்பனர்களும் அவர்களது புல்லுரு விகளும் கூலிகளும் செய்து வந்த எதிர்ப்புகள் என்ன என்றால், இராமாயணத்தைக் குற்றம் சொல் லுவது மகாபாதகம் என்றும், அது கடவுள் நிந்தனை என்றும் மதத்துரோகம் என்றும், இராமனை கடவுளாக வணங்கும் இந்துக்கள் மனம் புண்படுகின்றது என்றும், மற்றும் பலவிதமான தந்திரவார்த்தைகளையும், மருட்டு வார்த்தைகளையும் சொல்லி பாமர மக்களை ஏமாற்றிவந்தார்கள்.

,இந்நிலையில் அவைகளுக்கு சமாதானம் சொல்ல வேண்டு மென்று கருதியே இராமா யணம் நடந்த கதை என்று நம்புபவர்களுக்காக அப்படி நடந்திருக்க முடியாது என்பதற்குள்ள பல காரணங்களையும், இராமன் கடவுள் என்று நம்புபவர்களுக்கு, அவன் கடவுளாயிருக்க முடியாது என்பதற்கு பல காரணங்களையும், இராமாயணம், தேவர்கள், அசுரர்கள் சண்டை என்று நம்புகின்றவர் களுக்கு அது தேவர்கள் அசுரர்கள் கதை அல்லவென்பதற்கு பல காரணங்களையும் சொல்லி வருவதோடு, எதற்கும் அசையாமல், குரங்குப்பிடியாய் இராமன் கடவுள் என்றும், இராவணன் அசுரன் என்றும், மற்றும் அதில் கூட ராமன் வடதேசத்தைச் சேர்ந்தவன் என்றும், இராவணன் தென்தேசத்துக்காரன் என்றும், வடக்கே இருந்து தெற்கே வந்து சண்டை போட்டான் என்றும், மற்றும் இதிலிருந்து வடதேசத்து ஆரியர்கள் தேவர் களாயிருக்கக் கூடும் என்றும், தென்தேசத்துத் திராவிடர்கள் அசுரர்களாயிருக்கக் கூடும் என்றும், நம்பிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்லறிவுச் சுடர் கொளுத்தி, அவர்களது மடமையைப் போக்க வேண்டி அதற்குத் தகுந்தபடி பல காரணங்களையும் காட்டிப் பேசியும் எழுதியும் வரப்படுகின்றது.

ஒரத்தநாடு, நவ.23 கஜா புயல் தஞ்சை, நாகை, திருவாரூர் மாவட்ட விவசாயிகள் மற்றும் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை முற்றிலும் அழித்து விட்டது. தஞ்சை மாவட்டத்தில் பட்டுக்கோட்டை, பேராவூரணி, சேதுபாவாசத்திரம், மதுக்கூர் பகுதியில் ஏராளமான தென்னை மரங்கள் சாய்ந்து விட்டன.

இதனால் விவசாயிகள் மிகவும் கவலை அடைந்துள்ளனர். பல இடங்களில் சாய்ந்து விழுந்த தென்னை மரங்களை லாரிகளில் ஏற்றி பலகை அறுக்க விவசாயிகள் அனுப்பி வருகிறார்கள். இந்தநிலையில் கஜா புயலில் சுமார் 5 ஏக்கர் தென்னை மரங்களை இழந்த விவசாயி ஒருவர் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்த சம்பவம் தஞ்சை மாவட்ட விவசாயிகளை மிகுந்த சோகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

தஞ்சை மாவட்டம் ஒரத்தநாடு அருகே உள்ள சோழகன்குடிக்காடு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சுந்தர்ராஜன்(வயது 57). விவசாயி. இவர் அதே பகுதியில் உள்ள தனக்கு சொந்தமான சுமார் 5 ஏக்கர் நிலத்தில் தென்னை சாகுபடி செய்திருந்தார்.

இந்த தென்னை மரங்களில் பெரும்பாலானவை கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் தாக்கிய கஜா புயலில் முறிந்து விழுந்தன. இதனால் சுந்தர்ராஜன் மனமுடைந்து காணப்பட்டார்.

இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் சோகத்துடன் வீட்டில் இருந்து வெளியே சென்ற சுந்தர்ராஜன் இரவு வரையில் வீடு திரும்பவில்லை. இதனால் அவரை அவரது குடும்பத்தினர் பல்வேறு இடங்களில் தேடினர். ஆனால் அவர் குறித்து எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை. இந்த நிலையில் சுந்தர்ராஜன் நேற்று காலை அதே பகுதியில் உள்ள ஒரு குளக்கரையில் பிணமாக கிடந்தார். அவர் அருகே ஒரு விஷ பாட்டில் கிடந்தது.

இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்ற காவல்துறையினர், சுந்தர்ராஜன் உடலை மீட்டு ஒரத்தநாடு அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூராய்வுக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இது குறித்து காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில், தென்னை மரங்கள் சாய்ந்ததால் சுந்தர்ராஜன் மனமுடைந்து விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்தது தெரிய வந்தது.

இதுகுறித்து பாப்பாநாடு காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். தற்கொலை செய்த சுந்தர்ராஜனுக்கு அம்சவள்ளி என்ற மனைவியும், சுதா என்ற மகளும், பிரபாகரன் என்ற மகனும் உள்ளனர்.

ஒரத்தநாடு அருகே உள்ள கீழவன்னிப்பட்டு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சிவாஜி(வயது 52). விவசாயியான இவருக்கு சொந்தமாக 1 ஏக்கர் தென்னந்தோப்பு உள்ளது. கஜா புயல் தாக்கியதில் இவரது வீடு மற்றும் தென்னந்தோப்பு ஆகியவை சேதம் அடைந்தது. வீடு சேதம் அடைந்ததால் இவர் தனது தம்பி வீட்டில் தங்கி இருந்தார்.

நேற்று காலை இவர் தனது தென்னந்தோப்புக்கு சென்று புயலால் சாய்ந்து கிடந்த தென்னை மரங்களை பார்வையிட்டார். தான் ஆசை, ஆசையாக வளர்த்த தென்னை மரங்கள் புயலுக்கு சாய்ந்து கிடப்பதை பார்த்து வேதனை அடைந்த அவர், கீழே கிடந்த தென்னை மரங்களின் அருகில் சென்று அவற்றை தடவிக் கொடுத்தார். பின்னர் வீட்டுக்கு வந்த அவர், சிறிது நேரத்தில் மயங்கி விழுந்து இறந்தார். இவருக்கு குணமதி என்ற மனைவியும், ஆனந்தன், கார்த்தி என்ற மகன்களும், பாரதி என்ற மகளும் உள்ளனர்.

வல்லம், நவ.23 சைல்டுலைன் - 1098 நோடல் நிறுவனம் சமூகப்பணித்துறை, பெரியார் மணியம்மை அறிவியல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் மற்றும் சைல்டு லைன் இணை நிறுவனம் செட் இண்டியா சார்பாக நவம்பர் 14 குழந்தைகள் தின விழாவை முன்னிட்டு குழந்தைகள் பாது காப்பு பராமரிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டது. தஞ்சை பெரியார் மணியம்மை அறி வியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் 13.11.2018 அன்று பெரியார் சமுதாய வானொலி 90.4 விபிக்ஷ் இல் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சைல்டுலைன் நோடல் நிறுவன இயக்குநர் மற்றும் சமூகப்பணித்துறை தலைவருமான முனைவர் அ.ஆனந்த் ஜெரார்டு செபாஸ்டின் அவர்கள் தலைமை யேற்று துவக்கி வைத்தார். அவர் பேசுகை யில் குழந்தைகள் சந்திக்கும் பிரச்சினைகள் குறித்தும் அதனை தடுக்கும் வழிமுறைகள் பற்றியும் விளக்கினார். மேலும் அதனை தொடர்ந்து சைல்டு லைன் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் குழந்தைகளுக்கான உரிமைகள், குழந் தைகள் பாதுகாப்பு சட்டங்கள் குழந்தை திருமணம் நடைபெறுவதற்கான கார ணங்கள் குறித்து சைல்டுலைன் இணை நிறுவனம் செட் இண்டியா திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் சுரேஷ், ஆலோசகர் தர்ஷனா, குழு உறுப்பினர் ரஞ்சித் மற்றும் செண்பக மலர் ஆகியோர் கலந்துரை யாடினர். அதிலும் சிறப்பாக சைல்டுலைன் சேவை குறித்தும் குழந்தைகள் சந்திக்கும் பிரச்சினை குறித்தும் விழிப்புணர்வு பாடலை பாடி பொதுமக்களுக்கு விழிப்பு ணர்வு ஏற்படுத்தினார்கள். இதனை சமூகப் பணித்துறை இரண்டாம் ஆண்டு மாணவி லஷ்மிபிரியா தொகுத்து வழங்கினார்.

சைல்டுலைன் - 1098 நோடல் நிறுவனம், சமூகப்பணித்துறை, பெரியார் மணியம்மை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறு வனம் மற்றும் சைல்டுலைன் இணை நிறுவனம் செட் இன்டியா சார்பாக நவம்பர் 14 குழந்தைகள் தின விழாவை முன்னிட்டு சைல்டுலைன் - 1098 சேவைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரம் மற்றும் சுவர் ஒட்டிகள் வெளியிடப்பட்டது. இதனை தஞ்சை மாவட்ட காவல் கண் காணிப்பாளர் செந்தில்குமார் அவர்கள் வெளியிட குழந்தைகள் அதனை பெற்றுக் கொண்டனர். இந்த விழிப்புணர்வு சுவரெட்டிகளை அனைத்து காவல் நிலையங்கள் மற்றும் நெடுஞ்சாலைதுறை பாதுகாப்பு வாகனங் களிலும் ஒட்டி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றார். அதனை தொடர்ந்து சைல்டுலைன் நோடல் நிறுவன இயக்குநர் மற்றும் சமூகப்பணித்துறை தலைவருமான முனைவர் அ.ஆனந்த் ஜெரார்டு செபாஸ் டின், செட் இன்டியா இயக்குநர் பெ.பாத்திமாராஜ் சைல்டுலைன் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் கு.ஞானராஜ், சைல்டு லைன் அமைப்பினர் மற்றும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இனிப்புகள் வழங்கி குழந்தைகள் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார். இதனைதொடர்ந்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர், ஆதிதிராவிடர் நல அலுவலர்கள் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்ட அலுவலர் மாவட்ட செய்தி தொடர்பு அலுவலர் மாவட்ட வன அலுவலர் - சமுக தணிக்கை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு அலுவ லர்கள் அனைவருக்கும் கல்வி திட்ட அலுவலர்கள் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர்கள், குழந்தைகள் நலக்குழுமத்தின் அலுவலர்கள், தொழி லாளர் நலத்துறை அலுவலர்கள், அரசு குழந்தைகள் பாதுகாப்பு இல்ல கண்காணிப்பாளர் மற்றும் இதர அரசு துறை அலுவலர்கள், தன்னார்வ தொண் டர்கள் அனைவருக்கும் குழந்தைகள் மூலம் சைல்டுலைன் எனது நண்பன் என்ற வாசகங்கள் அடங்கிய கயிறை கட்டி இனிப்புகள் வழங்கியும் மற்றும் சைல்டு லைன் நமது மாவட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட ஒத்துழைப்பு வழங்கி வருவ தற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக நினைவுப் பரிசு வழங்கி குழந்தைகள் தின விழாவை கொண்டாடினர். மேலும் சைல்டு லைன் - 1098 சேவைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரத்தை பொது மக்களுக்கு கொடுத்தும், விழிப்புணர்வு சுவர் ஒட்டிகளை பொது இடங்களில் ஒட்டியும் பொதுமக்களுக்கு சைல்டுலைன் - 1098 சேவைகள் பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.

மும்பை, நவ.23 வங்கிக் கணக்கில் ஆதாரை இணைக்கவில்லை என்பதற்காக அந்த வங்கிக் கணக்கில் சம்பளத்தை செலுத்தாமல் நிறுத்தி வைக்கக் கூடாது என்று மத்திய அரசுக்கு மும்பை உயர்நீதி மன்றம் உத்தரவிட் டுள்ளது.

மும்பை துறைமுகத்தில் பணி யாற்றும் ஊழியர் ஒருவர் இது தொடர்பாக உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். அதில், மத்திய கப்பல் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சகத்திடம் இருந்து கடந்த டிசம்பர் 2015-ஆம் ஆண்டு எனக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. அதில் துறை முகத்தில் பணியாற்றும் தங்கள் அதிகார வரம்புக்குள் வரும் தொழிலாளர்கள் அனைவரும், தங்களது சம்பளம் வரவு வைக்கப்படும் வங்கிக் கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது.

ஆதார் இணைப்பது எனது அடிப் படை உரிமையைப் பறிக்கும் என்ற காரணத்தால் நான் எனது வங்கிக் கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்க வில்லை. இதையடுத்து, கடந்த 2016 ஜூலை முதல் எனது சம்பளம் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக உரிய உத்தரவை நீதிமன்றம் பிறப்பிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது.

மேலும், வங்கிக் கணக்கு தொடங்க ஆதார் கட்டாயமில்லை என்று கடந்த செப்டம்பர் 26-ஆம் தேதி உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பையும் அவர் நீதிமன்றத்தில் சுட்டிக் காட்டினார்.

இதையடுத்து நீதிபதிகள் ஏ.எஸ்.ஓகா, எஸ்.கே.ஷிண்டே ஆகியோர் தங்கள் தீர்ப்பில் கூறியதாவது: வங்கிக் கணக்கில் ஆதார் எண்ணை இணைக்கவில்லை என்று கூறி ஒரு ஊழியரின் சம்பளத்தை எவ்வாறு நிறுத்தி வைக்க முடியும்? இந்த விஷயத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப் பைப் பின்பற்ற வேண்டும். ஆதார் எண்ணை இணைக்கவில்லை என்று கூறி வங்கிக் கணக்கில் சம்பளப் பணத்தை அரசு செலுத்தாமல் நிறுத்தி வைத்தது ஏற்க முடியாதது. எனவே, இதுவரை நிறுத்தி வைக்கப் பட்டுள்ள ஊதியத்தை அவரது சம்பள வங்கிக் கணக்கில் உடனடியாக செலுத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டனர். மேலும் இந்த வழக்கில் இறுதிக் கட்ட விசாரணை ஜனவரி 8-ஆம் தேதி நடைபெறும் என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

28.07.1929 - குடிஅரசிலிருந்து... மனிதன் பிறந்து வளர்ந்து நினைக்கப்பட்ட பிறகுதான் கடவுள் என்கின்ற ஒரு வஸ்து நிச்சயம் ஏற்பட்டு இருக்க வேண்டும். இதை யாரும் மறுக்கமுடியாது. ஏனெனில் இப்போது கூட மக்களுக்குப் பிறர் சொல்லிக் கொடுத்த பிறகுதான் கடவுள் என்கின்ற பேச்சும் நினைப்பும் ஏற்படுகின்றதே தவிர தானாக ஏற்படுவதில்லை. எப்படி எனில் சிறு குழந்தை களை நாம் கட்கத்தில் இறுக்கிக் கொண்டு ஒரு உருவத் தையோ வஸ்துவையோ காட்டி, சாமி! என்றும் அதைக் கைக்கூப்பி கும்பிடு என்றும் சொல்லிக் கொடுத்த பிறகே குழந்தை சாமியையும் கும் பிடவும் அறிகின்றது. அதுபோல ஆதியிலும் மனிதன் பிறந்த பிறகுதான் அவன் மனத்திற்குக் கடவுள் நினைப்பு தோன்றியிருக்க வேண்டும். அது எப்படி என்றும் எப்போதென்றும் பார்ப்போமானால் சாதாரணமாக மனிதனுக்கு அறிவு வளர்ச்சியும் ஆராய்ச்சி வளர்ச்சியும் இல்லாதக் காலத்தில் தான் கடவுள் நினைப்பு தோன்றி இருக்கவேண்டும். கடவுள் என்பது கடவுள், தெய்வம், அல்லா, காட், என்ற தமிழ் சமஸ்கிருதம், துலுக்கு, ஆங்கிலம் முதலிய பல பாஷைகளில் பல சொற்களாக இருந்தாலும் குறியில் அர்த்தத்தில் உலகத் தோற்றத்திற்கும் நடப்பிற்கும் அழிவிற்கும் காரணமாகிய ஒரு சக்தியையே குறிப்பிடுவதாகவும் அதாவது சிலரால் இயற்கை என்று சொல்லப்படுமானால் அவ் வியற்கையின் இயங்குதலுக்கும், பஞ்சபூதக் கூட்டு என்று சொல்லப்படு மானால் அக்கூட்டின் சேர்க்கைக்கும் ஏதாவது ஒரு சக்தி இருந்து தானே ஆக வேண்டும் என்பதுவும், அந்த சக்திதான் கடவுள், எல்லாம் வல்ல ஆண்டவன் - அல்லா, காட் என்று சொல்லப்படு கின்றதென்று சொல்வதானா லும் அந்த சக்தி என்னும் கடவுளே எப்படி மக்கள் மனத்திற்கு வந்தார் என்பதுதான் இங்கு விசாரிக்கத்தக்க தாயிருக்கின்றது. ஆகவே அந்த சக்தி மனிதனுக்குத் தோன்றிய காலம் எது என்பதாகவும் அது நம் நாட்டைப் பொறுத்தவரை எப்படியிருந்தது என்பதாகவும் பார்க்க வேண்டுமா னால், நம் நாட்டிலுள்ள கடவுள்களைக் கொண்டுதான் அதைத் தாராளமாய் உணர முடியும். அதாவது இப்போது நமது நாட்டிலுள்ள கடவுள்கள் எவை யென்றால் பூமி, மலை, காற்று, நெருப்பு, நதி, சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரம், மழை, இடி, மின்னல், மேகம், நோய்கள், அவை தீர்க்க வேண்டியவைகள் முதலிய அநேக விஷயங்கள் கடவுளாகக் கருதப்படுகின்றது, இவைகளெல் லாம் இவற்றின் உண்மையை அறிய ஆற்றல் இல்லாத காலத்தில் கடவுளென்று ஒப்புக் கொள் ளப்பட்டவைகள், அதிலும் இமயமலையே கைலையங்கிரியாகவும் அதுவும் வெள்ளிமலை யாகவும் அங்கு கடவுள் இருப்பதாகவும் அங்கி ருந்து வரும் நீர் அம் மலையி லுள்ள கடவுளின் தலையிருந்து வருவதாகவும் கருதப்பட்டு இமயமலைக்கு அப்பால் ஒரு நாடும் கண்டு பிடிக்க முடியாதிருந்ததும், மேல் நாட்டை மேல்லோகமென்றும், கீழ்நாட்டை பாதாள லோகம், நரகலோகம் என்றும் இப்படி பலவா றாகக் கடவுள் தன்மையைச் சொன்னதற்குக் காரணமென்னவென்று பார்க்கும்போது அவற்றின் உண்மையை அறிய முடியாத தாலேயே அவை கடவுளென்றும் அவற்றின் இயங்குதல் கடவுள் சக்தி என்றும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் தானாக ஏற்பட்டது. இப்போதும் மனிதன் தன்னால் முடிந்தவைகள் போக முடியாதவை களுக்கே கடவுள் சக்தி என்று சொல்லி விடுகின்றான். உதாரணமாக சிறு குழந்தைகள் ஒரு ஜால வேடிக்கைக்காரனுடைய செய்கையை மந்திர சக்தி என்றும், தெய்வசக்தி என்றும், உபாசனாச் சக்தி என்றும் குட்டிச் சாத்தான் சக்தி என்றும் கருதுகிறார்கள். அப்பையனாயிருந்து அப்படியே கருதியிருந்த நாம் இப்போது அறிவு வளர்ச்சி பெற்றபின் அந்த ஜால வேடிக்கைகளை மந்திர சக்தி என்று எண்ணாமல் தந்திரம், கைத்திறம் என்றும் சொல்லுகின்றோம் மற்றும் அந்த ஜாலவேடிக் கைக்காரன் செய்யும் ஜாலத்தின் வழி இன்னதென்று நமக்குத் தெரியாவிட்டாலும் கூட நாம் அவற்றை ஒரு காலமும் மந்திர சக்தி என்றோ தெய்வ சக்தி என்றோ சொல்லாமல் இது ஏதோ தந்திரம் தானே ஒழிய வேறில்லை. ஆனால் அது இன்னது என்று கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்று சொல்லி விடுகின்றோம்.

எனவே ஒரே காரியம் நமக்கே ஒரு காலத்தில் மந்திரமாகவும் தெய்வ சக்தியாகவும் தோன்றியது. பிறகு அது தந்திரம் என்று தோன்றக் காரணம் என்னவென்றால் அது அறிவு வளர்ச்சியும் ஆராய்ச்சிப் பலனு மேயாகும். அதுபோலவே நமக்கு இப்போது தெய்வசக்தி கடவுள் சக்தி என்று தோன்றுகின்ற காரியமெல்லாம் மேல் நாட்டாருக்குக் கடவுள் சக்தியாகத் தோன்றுவதில்லை. உதாரணமாக சூரிய, சந்திரகிரணம் இன்னது என்று கண்டு பிடிக்க முடியாத காலத்தில் நாம் அவைகளுக்கு ஒரு தெய்வ சக்தியைக் கண்டுபிடித்து  சூரியன் என்கின்ற தெய்வத்தை ராகு என்கின்ற பாம்பு பிடிப்பதாகவும், அது சூரியன் என்கின்ற கடவு ளுக்கு ஏற்பட்ட சாபம் என்றும் சொல்லி அச் சாபம் தீர நாம் மந்திரங்கள் ஜெபித்து அத் தோஷம் தீர ஸ்நானமும் செய்து வருகின்றோம். இது வானசாஸ்திரம் தெரியாத காலத்தில் ஏற்படுத்திக் கொண்ட கருத்தாகும். இப்போது வானசாஸ்திரம் தெரிந்தவர்கள் பூமி, சூரியன் இவற்றின் இயங்குதல் அதன் கால அளவு ஆகியவைகளைக் கண்டுபிடித்த பின் சூரியனைப் பாம்பு கடிப்பதில்லை என்பதையும் ஒருவாறு நன்றாய் உணருகின்றோம்; அது போலவே எங்கிருந்து எப்படி தண்ணீர் வருகின்றதென்பது தெரிந்தவுடன் நதிக் கடவுளும் மேகக் கடவுளும் வர்ண பகவானும் சிறிது சிறிதாக நம்மனதில் மறையத் தொடங்கி விட்டன.  அது போலவே வியாதிகள் எப்படி வருகின்றன என்கின்றதான சுகாதார, உடற்கூறு ஆராய்ச்சியும் நமக்கு தெரியப் புறப்பட்ட பின்பு பேதி, மாரி அம்மை முதலிய தெய்வங்களின் உணர்ச்சியும் மதிப்பும் சிறிது சிறிதாக மறையத் தலைப்பட்டன. இதுபோலவே காற்று, கருப்பு, பேய் முதலியவைகளும் மறைந்து வருகின்றன. இந்த முறையில் இனியும் நமக்குள் மீதி இருக்கும் கடவுள் உணர்ச்சிகள் எவை என்று பார்ப்போமானால் காரண காரியம் முதலிய விவரங்களை கண்டுபிடிக்க முடியாதவை களையே கடவுள் செயலென்றும், கடவுள் சக்தி என்றும் சொல்லி வருகின்றோம். இவைகளும் நாளுக்கு நாள் மனிதன் அறிவு வளர்ச்சியும் ஆராய்ச்சியும் முதிர முதிர மறைந்து கொண்டே தான் வரும்.

Banner
Banner