எழுத்துரு அளவு Larger Font Smaller Font


கோடானு கோடி கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு அப்பால் அண்டவெளியில் இரு நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கள் பயங்கரமாக மோதிக்கொண்டால் என்ன ஆகும்?  டன் கணக்கில் தங்கம் உண்டாகும். அத்துடன் பிளாட்டினம் போன்ற உலோ கங்களும் உண்டாகும். இவ்விதம் தங்கம் உண்டான இடத்தை சமீபத்தில் தொலைநோக்கிகள் மூலம் கண்டிருக்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள். நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கள் மோதிக்கொண்டபோது உண்டான தங்கம் கொஞ்சநஞ்சமல்ல. பூமியின் எடையை (நிறை) போன்று 200 மடங்கு அளவுக்குத் தங்கமும் பூமியின் எடையைப் போன்று 500 மடங்கு அளவுக்கு பிளாட்டினமும் உண்டானதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இவ்வளவு தங்கமும் பிளாட்டினமும் திடமான வடிவில் உண்டாகவில்லை. நுண் துணுக்குகள் வடிவிலேயே தோன்றின. நாளடைவில் இவை அண்டவெளியில் உள்ள ஹைட்ரஜன் வாயுவுடன் கலந்துவிடும். அண்டவெளியில் நிகழும் நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கள் மோதல் பதிவுசெய்யப்படுவது இதுவே முதல் முறை. அமெரிக்காவில் லிகோ எனப்படும் இரட்டை ஆராய்ச்சிக் கூடங்கள்தான் முதலில் இதைக் கண்டுபிடித்தன. குளத்தில் சிறிய கூழாங்கல்லை வீசினால், சிறு அலைகள் தோன்றுவதைப் போல் அண்டவெளியில் நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கள் மோதினால் ஈர்ப்பு அலைகள் தோன்றும். இந்த நுட்பமான அலைகளைப் பதிவுசெய்வதற்காகவே இந்த லிகோ ஆராய்ச்சிக்கூடங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒளித் திரள்

சமீபத்தில் இந்த ஆராய்ச்சிக்கூடங்களில் ஈர்ப்பு அலைகள் பதிவானபோது விஞ்ஞானிகள் பரபரப்பு அடைந்தனர். உலகெங்கிலும் விஞ்ஞானிகள் பலர் உஷார்படுத்தப்பட்டனர். இத்தாலியில் உள்ள லிகோ ஆராய்ச்சிக்கூடத்திலும் இந்த அலைகள் பதிவாகின. வானில் எந்த இடத்திலிருந்து ஈர்ப்பு அலைகள் வருகின்றன என்ற தகவல் வான் ஆய்வுக் கூடங்களுக்கு உடனே தெரிவிக்கப்பட்டது. விஞ்ஞானிகள் சுமார் 70 தொலைநோக்கிகள் மூலம் வானில் அந்த இடத்தை ஆராய்ந்தபோது ஒளித் திரள் தெரிந்தது. விரைவில் அது கலைய ஆரம்பித்தது. அந்த ஒளியைத் தக்க கருவிகள் மூலம் ஆராய்ந்தபோது அவ்விடத்தில் தங்கம், பிளாட்டினம் போன்ற தனிமங்கள்  உண்டாகியி ருந்தது தெரியவந்தது.

இங்கு நாம் ஒன்றைக் கவனிக்க வேண்டும். பள்ளியில் வேதியியல் பாடத்தில் தனிமங்களின் அட்டவணை பற்றிப் படித்திருக்கலாம். இதைத் தனிமங்களின் பட்டியல் என்றும் கூறலாம். ஆராய்ச்சிக்கூடத்தில் செயற்கையாகச் சில தனிமங்கள் உண்டாக்கப்பட்டுள்ளன. மற்றபடி, தனிமங்கள் பூமியில் உண்டாவதில்லை.

தங்கம் உண்டாகும் விதம்

சூரியனில் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஒன்றுசேர்ந்து ஹீலியம் என்னும் தனிமம் உண்டாகிறது. இதுவே அணுச்சேர்க்கை ஆகும். சூரியனில் மேலும் சில தனிமங்கள் உண்டாகின்றன. சூரியனைவிடப் பல மடங்கு பெரிதாக உள்ள நட்சத்திரங்களில் அணுச்சேர்க்கை மூலம் இரும்பு வரையிலான தனிமங்கள் உண்டாகின்றன. அணுப் பட்டியலில் இரும்புக்கு அப்பால் உள்ள தனிமங்கள் பலவும் அண்டவெளியில் பிற அணுக்களுடன் நியூட்ரான்கள் மோதும்போது உண்டாகின்றன.

இந்த மோதல்கள் இரு விதங்களில் நிகழ்கின்றன. ஒப்பு நோக்கு கையில் மெதுவான மோதல்கள். அதி பயங்கர மோதல்கள். அண்ட வெளியில் இவ்விதம் நிகழும் மோதல்களின்போது பல வகையான தனிமங்கள் உண்டாகின்றன. சூப்பர் நோவா எனப்படும் நட்சத்திர வெடிப்புகளின்போது சில வகைத் தனிமங்கள் தோன்று கின்றன என்று அறியப்பட்டிருந்த போதிலும் தங்கம், பிளாட்டினம் போன்ற அதிக எடை கொண்ட தனிமங்கள் எவ்விதமான சூழ்நிலைகளில் தோன்றுகின்றன என்பது குறித்து உத்தேசமான கொள்கைகள்தான் இருந்துவந்தன. நியூட்ரான் நட்சத் திரங்களின் மோதல் களின்போதுதான் தங்கம், பிளாட்டினம் போன் றவை உண்டாகின்றன என்பது இப்போது தெரியவந்துள்ளது.

அதென்ன நியூட்ரான் நட்சத்திரம்? பொதுவில் அணுக் களில் புரோட்டான், நியூட்ரான் ஆகிய துகள்கள் அணுவின் மய்யக் கருப் பகுதியில் ஒன்றுசேர்ந்து உள்ளன. இவற்றின் எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு தனிமத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும். அணுவின் மய்யத்தைச் சுற்றி எலெக்ட்ரான்கள் அமைந்துள்ளன. இவற்றின் எண்ணிக்கை தனிமத்தில் உள்ள புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாக இருக்கும். இந்த எலெக்ட்ரான்கள் காவல்காரன் போன்றவை. ஓர் அணுவில் உள்ள எலெக்ட்ரான்களை விரட்டியடிக்க முடியாது. ஆனால், தீப்பந்தத்தைக் கொண்டு தேன் கூட்டில் உள்ள தேனீக்களை விரட்டியடிக்க முடியும். அதுபோல பயங்கரமான வெப்பம் இருக்கு மானால் எலெக்ட்ரான்கள் பிய்த்துக்கொண்டு ஓடி விடும். சூரியனின் மய்யத்தில் வெப்பம் 15 மில்லியன் டிகிரி (செல்சியஸ்) அளவுக்கு உள்ளது. இந்நிலையில், எலெக்ட் ரான்கள் பிய்த்துக்கொண்டு ஓடிவிடு வதால், ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஒன்றுசேர்ந்து அணுச்சேர்க்கை நிகழ்கிறது.

குட்டி பூமி!

நியூட்ரான் நட்சத்திரத்தில் தனித்தனி அணுக்கள் என்பதே கிடையாது. எல்லாமே நியூட்ரான்களாக இருக்கும். புரோட்டான் ஒன்றுடன் எலெக்ட்ரான் சேர்ந்தால், அது நியூட்ரான் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அந்த அளவில் நியூட்ரான் நட்சத் திரத்தில் புரோட் டான்கள் அனைத்துக்குள்ளும் எலெக்ட்ரான் நுழைந்துகொண்டால் என்ன ஆகும். அவை நியூட்ரான்களாகி விடும்.

சூரியன் ஒரு பஞ்சு மிட்டாய் என்றால், நியூட்ரான் நட்சத்திரம் ஒரு கமர்கட்டு மாதிரி. சூரியன் திடீரென நியூட்ரான் நட்சத்திரமாக மாறுவதாக ஒரு பேச்சுக்கு வைத்துக்கொண்டால், அதன் குறுக்களவு சுமார் 30 கிலோ மீட்டர் அளவில்தான் இருக்கும். காரணம் என்ன?

எந்த அணுவிலும் காலியிடம் நிறைய இருக்கிறது. ஒரு பெரிய மைதானத்தின் நடுவில் வைக்கப்பட்ட கால்பந்துதான் ஓர் அணுவின் மையக் கரு என்றால், எலெக்ட்ரான்கள் அந்த மைதானத்தின் விளிம்பில்தான் இருக்கும். அந்த அளவில் எந்த ஓர் அணுவிலும் காலியிடம் உண்டு. ஆனால் அணுவில் புரோட்டான், நியூட்ரான், எலெக்ட்ரான் என தனித்தனியே இல்லாமல் எல்லாமே நியூட்ரான்கள் என்றால், காலியிடம் அனைத்தும் நீங்கிவிடும். எனவேதான், நியூட்ரான் நட்சத்திரம் பயங்கர அடர்த்திகொண்டதாக இருக்கும். சூரியன் ஒரு நியூட்ரான் நட்சத்திரமாக மாறுவதால் அதன் எடை (நிறை) குறைவ தில்லை. அதன் அளவு மட்டும்தான் குறைகிறது. எனவே, நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கள் மோதும்போது ஏராளமான அளவுக்கு நியூட்ரான்கள் வெளிப்படுகின்றன. இவை அண்டவெளியில் ஏற்கெனவே உள்ள அணுக்களுடன் மோதும்போது தங்கம், பிளாட்டினம் போன்ற அணுக்கள் உருவாகின்றன.

மோதிக்கொண்ட நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கள்

 

2017ஆம் ஆண்டில் உலகம் முழுவதும் நடந்த சுவாரசியமான, அதிர்ச்சிகரமான சம்பவங்களுக்கு இணையான நிகழ்வுகள் வானியல் துறையிலும் நடந்தேறின. அவற்றில் முக்கியமானவை:

தூரத்து நட்சத்திரங்களைச் சுற்றிக் கோள்கள் இருக்கலாம் என்பது பொதுவான அறிவியல் யூகம். ஆனால், ஒரே நேரத்தில் ஏழு கோள்கள் ஒரு நட்சத்திரத்தைச் சுற்றிவருகின்றன என்ற கண்டு பிடிப்பு சிறப்பானது.

அமெரிக்காவின் நாசா விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் கோள்களைக் கண்டுபிடிக்கும் குழு 2017 பிப்ரவரி மாதம் 39 ஒளி ஆண்டுகள் தொலை வில் உள்ள டிராப்பிஸ்ட் -1  என்ற குளிர் நட்சத் திரத்தைக் கண்டுபிடித்தது. அதில் சூரியக் குடும் பத்தை நகலெடுத்த மாதிரி ஏழு கோள்கள் சுற்றிவருகின்றன, அவற்றில் மூன்று கோள்களில் தண்ணீர் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பது தெரியவந்தது.

ஒளி, ஈர்ப்பு ஆகியவற்றின் காரணமாக முதன் முதலாக இரண்டு நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கள் மோதிக் கொண்ட காட்சியை ஆகஸ்டு 17 அன்று நாசா வானியலாளர்கள் கண்டனர்.

லேசர் பெர்ப்போ மீட்டர் ஈர்ப்பு விசை அலை ஆய்வு மய்யம், விர்கோ ஈர்ப்பு விசை ஆய்வு மய்யம், 70-க்கும் மேற்பட்ட தரை, விண்வெளி அடிப்படையிலான ஆய்வகங்கள் இந்தக் கண்டு பிடிப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன.

அதிக நேரம் பறந்த, ‘ட்ரோன்’


ஆளின்றி பறக்கும் சிறு வானூர்திகள், அதிக நேரம் பறப்பதில்லை என்ற குறைபாடு உண்டு. சமீபத்தில்,

ஸ்பெயினில் உள்ள, வாலென்சியா நகரில் நடந்த ஒரு வெள்ளோட்டத்தில், ‘ஹைப்ரிக்ஸ் 20’ என்ற ட்ரோன் வகையைச் சேர்ந்த, ஆளில்லா வானுர்தி, நான்கு மணி, 40 நிமிடங்கள் தரையிறங்காமல் வானில் பறந்தபடி, உலக சாதனை படைத்துள்ளது.

பெட்ரோல், மின்சாரம் ஆகியவற்றை கொண்டு பறக்கும், இந்த நான்கு விசிறிகள் கொண்ட, ட்ரோனை, ‘குவாடெர்னியம்‘ என்ற நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.ஏற்கெனவே, ‘ஸ்கை பிரன்ட்’ என்ற ட்ரோன், இரண்டு மணி நேரம், ஒரு நிமிடம் பறந்து, ‘கின்னஸ்’ சாதனையில் இடம் பிடித்துள்ளது.

அனேகமாக, அந்த இடத்தை, அதைவிட இரு மடங்கு நேரம் பறந்த, ‘ஹைப்ரிக்ஸ் 20’ ட்ரோன் பிடித்து விடும்.’கண்காணிப்பு, வரைபடம் தயாரித்தல், பயிர் பாதுகாப்பு, காவல் துறை மேற்பார்வை போன்ற பணி களுக்கு, தங்கள் ட்ரோன் மிகவும் பயன்படும்‘ என, குவாடெர்னியம் அதிகாரிகள் தெரிவித்து உள்ளனர்.

புதிய கோள்


சிரஸ் என்பது ஒரு குள்ளக் கோள். சூரிய மண்டலத்தின் உட்பகுதியில் பாறைகளாலான பகுதியை கொண்ட இந்தக் குள்ளக் கோளில் கடல், வாயு மண்டலமும் இருக்கலாம் என்று நவம்பர் 2017இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

பூமியைவிடச் சற்றுப் பெரிதாக இருக்கும் தொலைதூரக் கோளான ஜி.ஜே. 1132.பி. மிகவும் சூடான, தடிமனான சூழலைக் கொண்டிருப்ப தாக 2017 ஏப்ரல் 7 அன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

விண்பாறை

ஒரு விண் பாறைப் பொருள் வேகமாகச் சூரியக் குடும்பத்தில் நுழைவதை ஹவாய் பல்கலைக்கழகத்தின் வானியலாளர்கள் தொலைநோக்கி மூலம் அக்டோபர் 19 அன்று கண்டார்கள். அதனுடைய நகர்வை வைத்துக் கணக்கிட்டபோது இது ஒரு விண் பாறை யாக வோ வால்நட்சத்திரமாகவோ இருக்க வாய்ப் பில்லை என்றும் இது மற்ற நட்சத்திரங் களிடையே இருந்து சூரியக் குடும்பத்தில் நுழைந்த முதல் பொருள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது.

தமிழில் கருத்துக்களை தெரிவிக்க -  


Security code
Refresh

Banner
Banner