பக்கம் 5

கருஞ்சட்டைப் பேரணி

 

தந்தை பெரியார் நினைவுநாளை முன்னிட்டு திருச்சியில் நடைபெற்ற கருஞ்சட்டைப் பேரணியை தமிழர் தலைவர் துவக்கி வைத்தார். (23.12.2018)

 

 

Banner
Banner